Skriv här det du söker efter!

Värme- och strömningsteknik – personal

Värme- och strömningsteknik – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

 

Professor Henrik Saxén, ämnesansvarig, professor i värmeteknik

Professor Ron Zevenhoven, i teknisk termodynamik och modellering

Akademilektor Frank Pettersson, i värmeteknik

 

Laboratorieingenjör Alf Hermansson

 

Ekonomisekreterare Vivéca Sundberg


Laboratoriet för värme- och strömningsteknik
Åbo Akademi
Biskopsgatan 8
20500 Åbo
Finland

Uppdaterad 23.11.2018