Utvecklingspsykologi – personal

Utvecklingspsykologi – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Kaj Björkqvist,
Professor i utvecklingspsykologi
Peace, Mediation and Conflict Research Programme

Karin Österman
Akademilektor i utvecklingspsykologi

 

Uppdaterad 12.7.2018