Skriv här det du söker efter!

Lärare­ inom­ små­barns­peda­gogik, språkbad

Lärare­ inom­ små­barns­peda­gogik, språkbad

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, språkbad

Kommer du från en tvåspråkig miljö och är intresserad av att jobba med barn och deras språkutveckling inom småbarnspedagogiken?

Barn på ett språkbadsdaghem får en naturlig inblick i ett annat språk och en annan kultur, vilket sporrar till öppenhet och kan ge fördelar senare i livet. Som svenskspråkig lärare inom småbarnspedagogik i en språkbadsgrupp uppmuntrar och stöder du barns utveckling till tvåspråkighet genom lek och lärande. Du utvecklar kunskap och färdigheter för att stödja barnets uppväxt, utveckling och lärande samt för att främja barnets välbefinnande (Utbildningsstyrelsen, 2020). Din utbildning ger dig också kunskap om barn med särskilda behov, och hur du som lärare kan stödja alla barns olika förutsättningar till lärande samtidigt som tvåspråkigheten spelar en central roll.

Frågor om mångfald och jämställdhet inkluderas även i utbildningen. Du får ämnesdidaktiska färdigheter i musik, bild, slöjd, matematik, naturvetenskap, hållbar utveckling, rörelse och hälsa digitalisering, dramaanpassade till arbete med inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Förutom dessa kunskaper och färdigheter utvecklar du din sociala kompetens och relationskompetens. Du utvecklar ett relevant etiskt förhållningssätt som behövs i arbetet med barn och familjer. Under utbildningen är frågor om ledarskap och organisation centrala och viktiga.

Din unika specialisering får du genom studier i språkbad, flerspråkighet, språk och kommunikation. All undervisning under utbildningen ges på svenska. Under praktikperioder får du nya insikter i lärararbetet samtidigt som du får chansen att knyta kontakter till möjliga framtida arbetsgivare.

Utbildningen utvecklas kontinuerligt i takt med att forskningen i ämnet framskrider, och studierna ger utrymme för flexibilitet samtidigt som den håller hög kvalitet. Till utbildningen finns ett nätverk av övningsdaghem i Svenskfinland knutet. I övningsdaghemmen arbetar utbildade handledare. Övningsdaghemmen förser utbildningen med praktikplatser och förstärker kvaliteten på utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik. I nätverket finns flera språkbadsdaghem.

Pedagogie kandidatexamen ger dig behörighet att jobba som lärare inom småbarnspedagogik och förskollärare, medan pedagogie magisterexamen förbereder dig för det framtida arbetslivet och dess mer krävande arbetsuppgifter och ger behörighet för jobbet som daghemsföreståndare eller forskarstudier.

Omfattning

180+120 sp / 3+2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

15-30.3.2023 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 15-30.3.2023 kl. 15.00.

Huvudämnen

I Finland går cirka 1000 barn i språkbadsdaghem runt om i landet. De flesta av dessa daghem är kommunala men det finns även privata språkbadsdaghem. Som utbildad lärare inom småbarnspedagogik kan du utöver språkbadsdaghem naturligtvis också arbeta på vanliga daghem, liksom på familjedaghem eller som förskollärare i grundskolor. Utöver lek och daglig verksamhet hör musik-, rörelse- och språkstimulerande aktiviteter till ditt arbete, och ibland åker du på studiebesök med barnen för att stöda deras lärande. En del pedagogie magistrar inom småbarnspedagogiken jobbar som föreståndare på daghem och har då även ansvar för daghemmets pedagogiska verksamhet, personal, administration och ekonomi. Efterfrågan på svenskspråkiga lärare inom småbarnspedagogiken är stor och språkbadsundervisningens popularitet fortsätter att öka. Arbetsutsikterna i branschen är därmed goda. I detta människonära yrke berikar du barns liv med både ett nytt språk och en ny kultur!

Bonus: För intresserade pedagogie magistrar erbjuder Åbo Akademi även karriärmöjligheter inom forskning.

Språkbadsstudierna är väldigt fria, varierande och oerhört flexibla. Du jobbar mycket med dig själv och ditt eget språk samtidigt som du lär dig om barns språkutveckling. Att söka in till språkbadslinjen passar dig ypperligt om du har två starka språk i bakgrunden.

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa

E-post

fpv-studieradgivare@abo.fi