Skriv här det du söker efter!

Lärare inom småbarnspedagogik, språkbad

Omfattning

180+120 sp / 3+2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

17-31.3.2021 kl. 15.00

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, språkbad

Språkbadsbarn får en naturlig inblick i ett annat språk och en annan kultur, vilket sporrar till öppenhet och kan ge fördelar senare i livet. Som svenskspråkig lärare inom småbarnspedagogik i en språkbadsgrupp uppmuntrar och stöder du genom lek barns utveckling till tvåspråkighet. Ditt ansvarsfulla arbete är både inspirerande och mångsidigt och din utbildning ger dig redskap att fungera som ett stöd för föräldrarnas fostran i hemmet. Språkbadsundervisningen i Finland har sitt ursprung i Vasa – här studerar också du i en miljö med levande tvåspråkighet. Som lärare inom småbarnspedagogik är du skicklig på att använda ditt lugn, ditt kroppsspråk och din kommunikationsförmåga för att skapa en trygg och uppmuntrande inlärningsmiljö för barn att ta till sig ett nytt språk. Dina kunskaper inom pedagogik och kritiskt tänkande kommer till pass i verksamhetsplaneringen på daghem.

Som blivande lärare inom småbarnspedagogik studerar du småbarnspedagogik och psykologi och får breda kunskaper om barns lärande och utveckling. Dessutom går du kurser bland annat i musik, bild/slöjd, rörelse, matematik och naturvetenskap som ger dig verktyg inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Din unika specialisering får du genom studier i språkbad, språk och kommunikation. All undervisning under utbildningen ges på svenska. Under praktikperioder får du nya insikter i lärararbetet samtidigt som du får chansen att knyta kontakter till möjliga framtida arbetsgivare. Pedagogie kandidatexamen ger dig behörighet att jobba som lärare inom småbarnspedagogik och förskollärare, medan pedagogie magisterexamen förbereder dig för det framtida arbetslivet och dess mer krävande arbetsuppgifter och ger behörighet för jobbet som daghemsföreståndare eller forskarstudier.

Antagningsgrunder

 

Sök in

Ansökan är öppen 17-31.3.2021 kl. 15.00.

Du som lärare inom småbarnspedagogik i arbetslivet

I Finland går ca 1000 barn i språkbadsdaghem runt om i landet. De flesta av dessa daghem är kommunala men det finns även privata språkbadsdaghem. Som utbildad lärare inom småbarnspedagogik kan du utöver språkbadsdaghem naturligtvis också arbeta på vanliga daghem, liksom på familjedaghem eller som förskollärare i grundskolor. Utöver lek och daglig verksamhet hör musik-, rörelse- och språkstimulerande aktiviteter till ditt arbete, och ibland åker du på studiebesök med barnen för att stöda deras lärande. En del pedagogie magistrar inom småbarnspedagogiken jobbar som föreståndare på daghem och har då även ansvar för daghemmets pedagogiska verksamhet, personal, administration och ekonomi. Efterfrågan på svenskspråkiga lärare inom småbarnspedagogiken är stor och språkbadsundervisningens popularitet fortsätter att öka. Arbetsutsikterna i branschen är därmed goda. I detta människonära yrke berikar du barns liv med både ett nytt språk och en ny kultur!

Bonus: För duktiga pedagogie magistrar erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

Språkbads studierna är väldigt fria, varierande och oerhört flexibla. Du jobbar mycket med dig själv och ditt eget språk samtidigt som du lär dig om barns språkutveckling. Att söka in till språkbadslinjen passar dig ypperligt om du har två starka språk i bakgrunden. Sofie Nylund

Kontakta oss

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa