Barnträdgårdslärare, språkbad

Barnträdgårdslärare, språkbad

Omfattning

180+120 sp / 3+2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

14.3–28.3.2018, Överflyttare: 2.5–16.5.2018

Utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, språkbad

Språkbadsbarn får en naturlig inblick i ett annat språk och en annan kultur, vilket sporrar till öppenhet och kan ge fördelar senare i livet. Som svenskspråkig barnträdgårdslärare i en språkbadsgrupp uppmuntrar och stöder du genom lek barns utveckling till tvåspråkighet. Ditt ansvarsfulla arbete är både inspirerande och mångsidigt och din utbildning ger dig redskap att fungera som ett stöd för föräldrarnas fostran i hemmet. Språkbadsundervisningen i Finland har sitt ursprung i Vasa – här studerar också du i en miljö med levande tvåspråkighet. Som barnträdgårdslärare är du skicklig på att använda ditt lugn, ditt kroppsspråk och din kommunikationsförmåga för att skapa en trygg och uppmuntrande inlärningsmiljö för barn att ta till sig ett nytt språk. Dina kunskaper inom pedagogik och kritiskt tänkande kommer till pass i verksamhetsplaneringen på daghem.

Som blivande barnträdgårdslärare studerar du pedagogik och psykologi och får breda kunskaper om barns lärande och utveckling. Dessutom går du kurser bland annat i musik, bild/slöjd, rörelse, matematik och naturvetenskap som ger dig verktyg för småbarnsfostran och förskoleundervisning. Din unika specialisering får du genom studier i språkbad, språk och kommunikation. All undervisning under utbildningen ges på svenska. Under praktikperioder får du nya insikter i barnträdgårdslärararbetet samtidigt som du får chansen att knyta kontakter till möjliga framtida arbetsgivare. Pedagogie kandidatexamen ger dig behörighet att jobba som barnträdgårdslärare och förskollärare, medan pedagogie magisterexamen förbereder dig för det framtida arbetslivet och dess mer krävande arbetsuppgifter, t.ex. jobbet som daghemsföreståndare eller forskarstudier.

 

Antagningsgrunder

Studiehandbok språkbadsbarnträdgårdslärarutbildningen

Studiehandbok

Du som barnträdgårdslärare i arbetslivet

I Finland går ca 1000 barn i språkbadsdaghem runt om i landet. De flesta av dessa daghem är kommunala men det finns även privata språkbadsdaghem. Som utbildad barnträdgårdslärare kan du utöver språkbadsdaghem naturligtvis också arbeta på vanliga daghem, liksom på familjedaghem eller som förskollärare i grundskolor. Utöver lek och daglig verksamhet hör musik-, rörelse- och språkstimulerande aktiviteter till ditt arbete, och ibland åker du på studiebesök med barnen för att stöda deras lärande. En del barnträdgårdslärare jobbar som föreståndare på daghem och har då även ansvar för daghemmets pedagogiska verksamhet, personal, administration och ekonomi. Efterfrågan på svenskspråkiga barnträdgårdslärare är stor och språkbadsundervisningens popularitet fortsätter att öka. Arbetsutsikterna i branschen är därmed goda. I detta människonära yrke berikar du barns liv med både ett nytt språk och en ny kultur!

 

Bonus: För duktiga pedagogie magistrar erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

Språkbadsbarnträdgårdslärare studierna är väldigt fria, varierande och oerhört flexibla. Du jobbar mycket med dig själv och ditt eget språk samtidigt som du lär dig om barns språkutveckling. Att söka in till språkbadslinjen passar dig ypperligt om du har två starka språk i bakgrunden. Sofie Nylund

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studiehandledning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

studinfo-vasa@abo.fi

Ort

Våning F4, Academill, Strandgatan 2, Vasa

Stad

Vasa

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa