Skriv här det du söker efter!

Rättsnotarie

Omfattning

180 sp / 3 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

16-30.3.2022 kl. 15:00

Utbildningslinjen för rättsnotarie

Som rättsnotarie förstår du mer än väl varför ett samhälle utan regler och bestämmelser kan skapa problem och konflikter mellan människor, organisationer och stater. Genom din känsla för rättvisa, ett självständigt och kritiskt tänkande, samt mångsidiga färdigheter inom rättslära leder du människor och organisationer till rätta. Du lär dig att handlägga officiella dokument, samt behandla och bereda ärenden enligt finländsk lagstiftning, men med en mångsidig inblick i såväl europeisk som internationell rätt.

Under den treåriga utbildningen bekantar du dig med rättsliga frågor inom civilrätt (tvister mellan enskilda personer), offentlig rätt (tvister mellan enskilda personer/företag och t.ex. kommuner eller staten) samt straff- och processrätt (fall för polisen och andra myndigheter). Också Åbo Akademis fokus på mänskliga rättigheter syns i undervisningen. För att klara av rättsnotariens attraktiva och utmanande arbetsuppgifter skaffar du också mångsidiga språkkunskaper i två främmande språk utöver våra båda inhemska. Finska har du möjlighet att öva i praktiken eftersom en del av kurserna ordnas i samarbete med Åbo universitet.

 

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökan är öppen 16-30.3.2022 kl. 15:00.

 

Karriärmöjligheter

Som utexaminerad rättsnotarie kan du i ditt jobb bidra till utvecklingen av rättsstaten och stå till tjänst där juridiska baskunskaper, analytiskt tänkande och samarbetsförmåga behövs. Många arbetar inom förvaltningen (t.ex. landskap, kommuner, skattemyndigheter, banker och försäkringsbolag), föreningar och samfund (t.ex. Cancerföreningen och Rädda barnen) samt internationella organisationer (t.ex. Amnesty International). Tingssekreterare, rådgivare, expert och indrivare är bara några möjliga titlar för dem som tagit steget in i arbetslivet genom vår utbildningslinje. Vill du utvidga dina arbetsmöjligheter ytterligare och fungera som jurist eller domare med juris magisterexamen, har du som rättsnotarie en utmärkt grund att bygga vidare på vid något annat universitet.

”Även om många kanske ryggar tillbaka för det faktum att ÅA inte erbjuder hela juristlinjen på svenska är det en oerhörd styrka att få gå delar av utbildningen på Turun Yliopisto på finska. Språkbad i sin allra effektivaste form.” Ludvig Andersson

Bild på studerande

Kontakta oss

Besöksadress

Domvillan
Gezeliusgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Åbo Akademi
Fänriksgatan 3 B
20500 Åbo