Skriv här det du söker efter!

Magisterprogram i utrikeshandel och kommersiell juridik

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

16-30.3.2022 kl. 15:00

Magisterprogram i utrikeshandel och kommersiell juridik

I magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik avlägger du en politices magisterexamen i ett av huvudämnena offentlig rätt eller privaträtt. Vårt magisterprogram är faktiskt unikt för finländska universitetsförhållanden.

Studierna i offentlig rätt ger ingående och fördjupade kunskaper i bland annat den rättsliga regleringen av export och import och av offentlig upphandling.

Studierna i privaträtt ger ingående och fördjupade kunskaper i bland annat internationell köprätt och annan kontraktsrätt av betydelse för utrikeshandeln.

Förutom studier i privaträtt och offentlig rätt läser du en biämnesmodul samt valfria studier. Bland de valfria studierna kan du välja ytterligare studier i ditt huvudämne, strökurser från andra ämnen eller räkna till godo prestationer avlagda utomlands. Med hjälp av dessa studier kan du ytterligare nischa dina studier enligt eget intresse och bredda ditt kunnande.

Efter avlagd politices magisterexamen inom magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik har du kännedom om den juridiska regleringen av utrikeshandeln, dess aktörer och processer och din expertis är efterfrågad både på den nationella och internationella arbetsmarknaden.

 

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökan är öppen 16-30.3.2022 kl. 15:00.

 

Karriärmöjligheter

Som politices magister specialiserad på utrikeshandel och kommersiell juridik får du en eftertraktad examen som ger goda karriärmöjligheter och du kan placera dig inom ett vidsträckt arbetsfält. Din framtid kan finnas i företag som bedriver utrikeshandel, transport- och logistikbranschen, bank- och försäkringsväsendet, olika myndigheter eller internationella organisationer med anknytning till utrikeshandel.

"Vill du studera med något som berör varje människa från vaggan till graven? Då ska du studera privaträtt vid Åbo Akademi." Niki Lyyski

Kontakta oss

Åbo Akademi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Fänriksgatan 3 A
20500 Åbo

studierfse@abo.fi