Skriv här det du söker efter!

Magisterprogram i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

18.3-1.4.2020 (deadline kl. 15.00)

Magisterprogram i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi

Läkemedelsutveckling är en globalt växande bransch som ständigt utvecklas. Du som studerar inom magisterprogrammet i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi får förståelse för denna utveckling och dess olika faser, från upptäckt till marknadslansering. Du lär dig centrala begrepp inom ämnesområdet och om de undersökningar som behöver göras i utvecklingsprocesserna. Dina studier ger dig fördjupade kunskaper inom farmaceutiska vetenskaper, och du utvecklar ditt kunnande exempelvis i farmaceutiska analysmetoder, nya tillverkningsteknologier, läkemedelssäkerhet, kliniska prövningar, försäljningstillstånd, kvalitetssäkring och goda tillverkningsseder.

Studierna i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi leder till filosofie magisterexamne (FM) i biovetenskap med inriktning farmaci. Studierna är kopplade både till industrins behov och ämnets forskning och består både av praktiska och teoretiska delmoment. Förutom obligatoriska fördjupade kurser i huvudämnet har du också möjlighet till valfria studier. Genom att avlägga kurser inom till exempel cellbiologi, biokemi eller kemi- och processteknik kan du specialisera dig inom det område som du tycker är mest intressant. Ett nära samarbete med Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola ökar kursutbudet ytterligare.

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökan är öppen 18.3.2020 till 1.4.2020 kl. 15.00.

 

Studeihandbok för magisterprogrammet i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi

Studiehandbok

Karriärmöjligheter

Studierna som ingår i magisterprogrammet i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi ger dig färdigheter att arbeta med läkemedelsforskning och läkemedelstillverkning inom industrin, vid universitet eller forskningsinstitut. Som utexaminerad kan du arbeta med tillverkning, produktutveckling, forskning, övervakning, kvalitetskontroll, projektkoordinering, försäljning, läkemedelssäkerhet samt marknadsföring av läkemedel. Förutom möjligheten till olika expertuppdrag ger utbildningen dig även goda förutsättningar att arbeta i chefspositioner. Med en magisterexamen kan du även doktorera och arbeta med forskning inom universitet och olika forskningscentra. Studier i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi ger många intressanta arbetsmöjligheter!

Kontakta oss

Besöksadress

Biocity
Artillerigatan 6
20520 Åbo  

Postadress

Farmaci/Åbo Akademi
Artillerigatan 6
20520 Åbo