Skriv här det du söker efter!

Högskolepedagogik

Omfattning

25 sp + 35 sp

Ort

Nätbaserad

Undervisningsspråk

Engelska (svenska och finska)

Ansökningstid

Fortlöpande för kurser / Våren 2020 för behörighet

Enskilda kurser i Högskolepedagogik

(Se nedan för behörigetsgivande studier i Högskolepedagogik)

Varför studera högskolepedagogik?

För dig som undervisar på högskola ger kurserna en bra pedagogisk och didaktisk grund att stå på. Du får både teori och praktik till stöd för din undervisning och den handledning du ger. Som högskolelärare behöver du samarbeta, arbeta för en nätverkande lärarkultur och kontinuerligt arbeta med den egna kompetensutvecklingen.  

Målgrupp?

Lärare, forskare och annan personal vid Svenska Handelshögskolan, Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Yrkeshögskolan Novia,  Yrkeshögskolan Arcada och Åbo Akademi. 

Var?

Alla kurser inom ämnesstudierna är flexibla hybridkurser där deltagandet sker online eller på plats i Vasa eller Åbo vid sidan av det egna arbetet. Grundstudierna kan du genomföra t ex vid öppna universitetet vid ÅA eller vid annat universitet eller högskola.

Hur?

Undervisningsspråket vid ämnesstudierna är primärt engelska men handledningen och examinationen sker utgående från studerandes språkliga bakgrund. 

Kan jag avlägga enskilda kurser?

Om du vill bredda din kompetens för att till exempel meritera dej för en befattning eller för att öka ditt pedagogiska kunnande kan du avlägga enskilda kurser i ämnesstudier i högskolepedagogik. 

Eftersom kurserna har begränsat antal platser och intresset för att avlägga kurserna har varit stort ber vi dej att ansöka om deltagande i den/de kurser du vill avlägga via länken längre ner på sidan.. 

Ansökan till kurser i högskolepedagogik inför läsåret 2019-2020
  • Digitalt lärande i högskoleundervisningen, 5 sp, HP00BQ03 (ansök senast 31.12.2019)
  • Undervisningspraktik 1, 5 sp, HP00BQ12 (ansökan stängd)
  • Didaktisk design av högskoleundervisning, 5 sp, HP00BQ02 (ansökan stängd)
  • Digitala verktyg för lärande, 5 sp, HP00BQ04 (ansökan stängd)

OBS! Du får inget svarsmail när du fyllt i blanketten se till att du väljer rätt kurs!

Behörighetsgivande studier i Högskolepedagogik

Om du antagits till högskolepedagogiska studier så har du, efter att du avlagt 60 sp högskolepedagogik, pedagogisk behörighet för lärarbefattning. Ansökan till behörighetsgivande studier sker en gång per läsår, på våren. Studierna inbegriper 25 sp grundstudier i pedagogik och 35 sp ämnesstudier i högskolepedagogik.

Studier som ingår i behörighetsgivande studier i högskolepedagogik

Grundstudier i pedagogik 25 sp. Grundstudierna består av studier i till exempel allmän pedagogik, vuxenpedagogik, av lärarinriktade grundstudier eller av studier i universitets- eller högskolepedagogik.

Grundstudierna avläggs vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, vid Åbo Akademis Öppna Universitet eller vid annat universitet eller högskola (t ex på finska vid yrkeshögskola som examinerar yrkeslärare).

Ämnesstudier i pedagogik 35 sp (länkarna går till studiehandbokens kursbeskrivningar)

Ansökan till Ämnesstudierna sker via länkarna ovan.

HP00BQ02 Didaktisk design av högskoleundervisning, 5 sp
HP00BQ03 Digitalt lärande i högskoleundervisning, 5 sp
HP00BQ04 Digitala verktyg för lärande, 5 sp 
HP00BQ12 Undervisningspraktik 1, 5 sp
HP00BQ05 Utbildningsledarskap5 sp
HP00BQ06 Undervisningspraktik 2, 5 sp
HP00BQ09 Pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete, 5 sp 

Om jag tidigare avlagt kurser i Universitets- eller Högskolepedagogik?

Högskolepedagogik-helheten ger generell pedagogisk behörighet för lärarbefattning i enlighet med behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Studierna består av 25 sp grundstudier i pedagogik och 35 sp ämnesstudier i högskolepedagogik. Universitets och HELLA-kurser kan tillgodoräknias inom ramen för högskolepedagogiken. Att notera är att ämnesstudierna från och med 1.8.2019 består av både grund- och ämnesstudier från den studiehelhet som var gällande inom ramen för HELLA-projektet. Det betyder att personer som avlagt studier i universitets- eller högskolepedagogik enligt tidigare modeller och som vill fortsätta studera med målet att avlägga pedagogisk behörighet får tidigare avlagda grundkurser tillgodoräknade, i den omfattning de avlagts, på ämnesstudienivå enligt av examinator godkända omräkningsmatriser som finns här.

 

Kontakta oss

Anna Granberg

Planerare,  Pedagogisk utvecklare

anna.granberg@abo.fi

Tfn +358 504712416