Skriv här det du söker efter!

Högskolepedagogik

Omfattning

25 sp + 35 sp

Ort

Nätbaserad

Undervisningsspråk

Engelska (svenska och finska)

Ansökningstid

Fortlöpande för kurser / Våren 2020 för behörighet

Högskolepedagogik 2020-21

Ansökan till högskolepedagogik kurser

Ansökan till kurserna som ges under läsåret 2021-22 är öppna för ansökan för Åbo Akademis personal och forskarstuderande. Mer information på intranätet.

Nästan ansökan till det behörighetsgivande programmet öppnar våren 2022 (på engelska, inte ännu beslutat)

Varför studera högskolepedagogik?

För dig som undervisar på högskola ger kurserna en bra pedagogisk och didaktisk grund att stå på. Du får både teori och praktik till stöd för din undervisning och den handledning du ger. Som högskolelärare behöver du samarbeta, arbeta för en nätverkande lärarkultur och kontinuerligt arbeta med den egna kompetensutvecklingen. Se våra videor om Högskolepedagogik:

Video 1: Varför behövs högskolepedagoik?

Video 2: Vad säger deltagarna om högskolepedagogiken?

Video 3: Varför behövs pedagogiskt ledarskap?

Var?  Alla kurser inom ämnesstudierna är flexibla hybridkurser där deltagandet sker online eller på plats i Vasa eller Åbo vid sidan av det egna arbetet. Grundstudierna kan du genomföra t ex vid öppna universitetet vid ÅA eller vid annat universitet eller högskola.

Hur?  Undervisningsspråket vid ämnesstudierna är primärt engelska men handledningen och examinationen sker utgående från studerandes språkliga bakgrund.

Kan jag avlägga enskilda kurser? Om du vill bredda din kompetens för att till exempel meritera dej för en befattning eller för att öka ditt pedagogiska kunnande så kan du avlägga enskilda kurser i ämnesstudier i högskolepedagogik.

Eftersom kurserna har begränsat antal platser och då intresset för att avlägga kurserna har varit stort ber vi dej att ansöka om deltagande i den/de kurser du vill avlägga.

Behörighetsgivande studier i högskolepedagogik

Om du antagits till högskolepedagogiska studier så har du, efter att du avlagt 60 sp högskolepedagogik, pedagogisk behörighet för lärarbefattning. Studierna inbegriper 25 sp grundstudier i pedagogik och 35 sp ämnesstudier i högskolepedagogik.

Ansökan till fristående behörighetsgivande studier för lärare med i Högskolepedagogisk inriktning (60 sp) öppnar igen våren 2022 (även på engelska)

Studier som ingår i behörighetsgivande studier i högskolepedagogik

Grundstudier i pedagogik 25 sp. Grundstudierna består av studier i till exempel allmän pedagogik, vuxenpedagogik, av lärarinriktade grundstudier eller av studier i universitets- eller högskolepedagogik. Om kurserna går vid Öppna universitetet uppbärs en avgift även om du är antagen till behörighetsgivande studier.

Grundstudierna avläggs vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, vid Åbo Akademis Öppna Universitet eller vid annat universitet eller högskola (t ex på finska vid yrkeshögskola som examinerar yrkeslärare).

Ämnesstudier i pedagogik 35 sp (länkarna går till studiehandbokens kursbeskrivningar)

HP00BQ02 Didaktisk design av högskoleundervisning, 5 sp
HP00BQ03 Digitalt lärande i högskoleundervisning, 5 sp
HP00BQ04 Digitala verktyg för lärande, 5 sp
HP00BQ12 Undervisningspraktik 1, 5 sp
HP00BQ05 Utbildningsledarskap,  5 sp
HP00BQ06 Undervisningspraktik 2, 5 sp
HP00BQ09 Pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete, 5 sp

 

Om jag tidigare avlagt kurser i universitets- eller högskolepedagogik? Om du avlagt studier i universitets- eller högskolepedagogik enligt tidigare modeller och som vill fortsätta studera med målet att avlägga pedagogisk behörighet får tidigare avlagda grundkurser tillgodoräknade, i den omfattning de avlagts, på ämnesstudienivå enligt av examinator godkända omräkningsmatriser som finns här.

Kontakta oss

Anna Granberg

Planerare 

Lednings- och fakultetsstöd

Universitetsservice

anna.granberg@abo.fi

Tfn +358 504712416