Skriv här det du söker efter!

Utbildningsmöjligheter

Utbildningsmöjligheter

Studerande utanför Academill.

Magisterprogram för pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning

Antagningen till magisterutbildningen ger dig endast rätt att avlägga magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt e...

Cellodling.

Magisterprogram i biovetenskaper

En biovetare kan genom forskning och praktiska tillämpningar rädda människo- och djurliv, utveckla nya botemedel mot ...

Magisterprogram i engelska språket och litteraturen

Antagningen till magisterprogrammet ger dig rätt att avlägga filosofie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt ...

Gamla pillerburkar.

Magisterprogram i farmaci

Magisterstudierna i farmaci är avsedda för legitimerade farmaceuter och leder till provisorexamen som ger dig en behö...

Gult hus i Åbo med solljus mellan trädtopparna.

Magisterprogram i finska språket

Antagningen till magisterprogrammet ger dig rätt att avlägga filosofie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt ...

Arkens bibliotek.

Magisterprogram i franska språket och litteraturen

Antagningen till magisterprogrammet ger dig rätt att avlägga filosofie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt ...

Glastak

Magisterprogram i företagsekonomi

I magisterprogrammet i företagsekonomi avlägger du en ekonomie magisterexamen i ett av följande inriktningsalternativ...

Studerande på språng.

Magisterprogram i hälsovetenskaper

Antagningen till magisterutbildningen ger dig endast rätt att avlägga magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt e...

Studerande som sitter och ler med en robot på ett bord framför sig.

Magisterprogram i informationsteknologi (Vasa)

Informationsteknologi underlättar vår vardag och berör nästan alla områden i våra liv. Otaliga IT-lösningar följer os...

Studerande som sitter med en robot

Magisterprogram i informationsteknologi (Åbo)

Informationsteknologi underlättar vår vardag och berör nästan alla områden i våra liv. Otaliga IT-lösningar följer os...

Detalj i laboratorium.

Magisterprogram i kemi- och processteknik

Att studera kemi- och processteknik lär dig om industrins processer och produkter, liksom dess potential att trygga v...

Lermasker

Magisterprogram i kultur, historia och filosofi

Antagningen till magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi ger dig rätt att avlägga filosofie magisterexamen...