Skriv här det du söker efter!

Utbildningsmöjligheter

Utbildningsmöjligheter

Två studerande i Academill

Allmän pedagogik och vuxenpedagogik

Vår inlärning är central för hur vi uppfattar vår omvärld och agerar som medborgare i samhället. Du som studerar allm...

Behörighetsgivande studier för yrkeslärare

Som yrkeslärare kombinerar du sakkunskap inom ditt yrkesområde med pedagogiska och didaktiska färdigheter i att vägle...

Person som skriver på ett provrör

Biovetenskaper

En biovetare kan genom forskning och praktiska tillämpningar rädda människo- och djurliv, utveckla nya botemedel mot ...

Bild på en glasbyggnad

Ekonomi

Ekonomi handlar om de fascinerande, osynliga krafter som driver världen omkring oss. Ekonomer behövs både lokalt och ...

Bild på en studerande som häller från en laboratorieflaska

Farmaci

Som farmaceut bidrar du konkret till dina medmänniskors hälsa med din sakkunskap om läkemedel. Du betjänar kunder på ...

Bild på en studerande som spelar basket

Hälsovetenskaper

Människans hälsa och välbefinnande är en helhet av flera olika pusselbitar. Du som läser hälsovetenskaper lär dig om ...

Bild på en telefon

Informationsteknologi

Informationsteknologi underlättar vår vardag och berör nästan alla områden i våra liv. Otaliga IT-lösningar följer os...

Bild på studerande som står vid en dator

Kemi- och processteknik

Att studera kemi- och processteknik lär dig om industrins processer och produkter, liksom dess potential att trygga v...

Bild från ett klassrum, på bild är det en liten flicka och pojke

Klasslärare

Klasslärarens dagar är fulla av liv och rörelse! Du som studerar till klasslärare trivs med att utforska naturen, org...

Bild på en liten pojke som sitter vid ett bord och spelar på sin tablet

Klasslärare, språkbad

Språkbad utmanar barn till en mångkulturell tankevärld, sporrar till öppenhet och kan ge fördelar senare i livet. Du ...

Bild från Arken

Kultur, historia och filosofi

Vårt moderna samhälle präglas av traditioner, kultur och trossatser, som påverkar sättet vi ser på världen och oss sj...

Bild på en strupe

Logopedi

Logopedi är ämnet för dig som är nyfiken på språk, kommunikation och röst och som vill jobba med människor. Magistere...