Skriv här det du söker efter!

Utbildningsmöjligheter

Utbildningsmöjligheter

Studerande i textilslöjd.

Behörighetsgivande studier för yrkeslärare

Som yrkeslärare kombinerar du sakkunskap inom ditt yrkesområde med pedagogiska och didaktiska färdigheter i att vägle...

Biovetenskaper

En biovetare kan genom forskning och praktiska tillämpningar rädda människo- och djurliv, utveckla nya botemedel mot ...

Double Degree Programme Werbung Interkulturell – InterculturAd

Werbung Interkulturell - InterculturAd är ett internationellt magisterprogram (120 sp) som erbjuder en möjlighet för ...

Ekonomi

Ekonomi handlar om de fascinerande, osynliga krafter som driver världen omkring oss. Ekonomer behövs både lokalt och ...

Farmaci

Som farmaceut bidrar du konkret till dina medmänniskors hälsa med din sakkunskap om läkemedel. Du betjänar kunder på ...

Français langue étrangère: approche discursive (Double Degree)

Français langue étrangère: approche discursive är ett internationellt magisterprogram (120 sp) som erbjuder en möjlig...

Hälsovetenskaper

Människans hälsa och välbefinnande är en helhet av flera olika pusselbitar. Du som läser hälsovetenskaper lär dig om ...

Högskolepedagogik

Kurserna ger en bra pedagogisk och didaktisk grund att stå på för dig som undervisar på högskola. Du får både teori och praktik till stöd för din undervisning och den handledning du ger.

Informationsteknologi

Informationsteknologi underlättar vår vardag och berör nästan alla områden i våra liv. Otaliga IT-lösningar följer os...

Kemi- och processteknik

Att studera kemi- och processteknik lär dig om industrins processer och produkter, liksom dess potential att trygga v...

Klasslärare

Klasslärarens dagar är fulla av liv och rörelse! Du som studerar till klasslärare trivs med att utforska naturen, org...

Klasslärare, språkbad

Språkbad utmanar barn till en mångkulturell tankevärld, sporrar till öppenhet och kan ge fördelar senare i livet. Du ...