Skriv här det du söker efter!

Urvalsprov till pedagogiska studier för ämneslärare

Urvalsprov till pedagogiska studier för ämneslärare

Urvalsprovet består av följande delar:

Individuell intervju. Intervjun har formen av ett samtal mellan den sökande och tre bedömare. Syftet med intervjun är att hos den sökande utröna sökandes

  • förmåga till växelverkan med andra i den aktuella intervjusituationen
  • förmåga till självreflektion i relation till lärarskap
  • förmåga att reflektera över läraryrke och skola som läro- och arbetsmiljö i dagens samhälle.

Den sökandes muntliga språkfärdigheter beaktas vid bedömningen, främst med avseende på sökandes beredskap att fungera som språklig förebild och sökandes förmåga att verbalisera sina tankar. Bedömarna avger poäng enligt skalan 0-5.

Vid urvalsprovet bör du vara beredd att uppvisa identitetskort försett med fotografi. Med kallelsen till urvalsprovet får du en blankett för bakgrundsuppgifter. Blanketten ska fyllas i på förhand och kopieras i tre exemplar som tas med och ges till bedömarna.

Språkprov. Sökande som inte har svenska som skolutbildningsspråk skall nå ÅA´s allmänna språkkrav.

Sökande bör vara godkänd i bägge momenten, samt erhålla minst 6 poäng i intervjun för att kunna antas till utbildning (dock så att alla bedömare godkänt den sökande).

Uppdaterad 18.1.2019