Skriv här det du söker efter!

Ungdomsarbete 20-60 sp

Ungdomsarbete 20-60 sp

Studier vid Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi

Den mångvetenskapliga studiehelheten Ungdomsarbete (20–60sp) är ett samarbete mellan YH Novia, avdelningen för vård och det sociala området och Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Studiehelheten samverkar med UKM:s kompetenscenter på ungdomsområdet Nuoska – ungdomsarbete i skolor och läroanstalter, som bland annat utvecklar regionalt och nationellt anpassningsbara verksamhetsmodeller för ungdomsarbete i skolor och läroanstalter. Kurserna bildar en flervetenskaplig helhet där studerande får ta del av forskning, lagstiftning, serviceformer och arbetsmetoder gällande ungdomar. Modulerna kan avläggas som helhet, men det är också möjligt att delta i enskilda kurser.

Målgrupp för studiehelheten är ungdomsarbetare, skolkuratorer, social- och hälsovårdspersonal samt övriga intresserade som arbetar med unga. Studerande vid Åbo Akademi kan avlägga kurserna alternativt hela moduler som valfria studier eller som biämne inom kandidat-eller masgisterexamina och studerande vid Novia kan avlägga studierna som valfria studier.

Studiehelheten består av följande kurser:

Modul 1, 20 sp (nätstudiehelhet)
 • Lagstiftning om barn och unga (ÅA)
 • Att främja ungas påverkningsmöjligheter (Novia)
 • Hälsofrämjande arbete bland unga (ÅA)
 • Beroendeproblematik och behandlingsinsatser för unga (Novia)
Modul 2, 20 sp (nätstudiehelhet)
 • Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp (ÅA)
 • Intercultural work among young people, 5 sp (Novia)
 • Psykosociala interventioner bland unga, 5 sp (ÅA)
 • Ungdom, kön och genussensitivt arbete, 5 sp (Novia)
Modul 3, 20 sp (nätstudiehelhet)
 • Praxismodeller i ungdomsarbete i skolor och läroanstalter, 5 sp (ÅA)
 • Funktionella metoder i arbetet med unga, 5 sp (Novia)
Valbara kurser (10sp):
 • Praktik i ungdomsarbete, 5-10 sp (ÅA)
 • UV00CO34 Mångprofessionellt samarbete i skolkontext och hälsofrämjande elevvård, 5 sp (ÅA)

 

Anmälningsinformation för läsåret 2022-2023

Arrangörens namn står inom parentes. Du anmäler dig på olika sätt beroende på om det är Yrkeshögskolan Novia (Novia) eller Åbo Akademi (ÅA) som arrangerar kursen. Under våren 2023 arrangeras ÅA:s kurser av Öppna Universitetet vid ÅA (nätstudier) och av Öppna Högskolan på Åland (närstudier).

VÅREN 2023

705321.0 Hälsofrämjande arbete bland unga 30.1.2023 – 19.03.2023 5 sp (ÅA, ÖPU, nätkurs). Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken. 

 • Lärare: docent Jessica Hemberg
 • Tidpunkten: 30.01.–19.03.2023
 • Anmälan: 21.11.2022–20.01.2023
 • Kontaktperson: Charlotte Grägg, Öppna universitet vid ÅA,charlotte.gragg@abo.fi

705321.0 Ungdomars psykiska hälsa 11.03.2023 – 23.04.2023 5 sp (Öppna Högskolan/Åland, närundervisning). Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken. 

 • Lärare: Heikki Kurkiala
 • Tidpunkten: 11.03.–23.04.2023
 • Anmälan: senast 15.02.2023
 • Kontaktperson: planerare Mirjam Schauman (Öppna Högskolan på Åland) e-post: Mirjam.schauman@ha.ax. Obs! Samarbetsparterna debiterar egna kursavgifter och dessa avgifter faktureras även ÅA:s examensstuderande.

UNG22001 Att främja ungas påverkningsmöjligheter 11.4.–4.6.2023 5 sp (Novia, nätkurs) Klicka här för att läsa mer om kursen.

 • Lärare: Carolina Silin
 • Tidpunkten: 1.4.–4.6.2023
 • Anmälan: 1.12.2022–10.04.2023
 • Kontaktperson: kursansvarig Carolina Silin carolina.silin@novia.fi

Kurser som ges kontinuerligt (MODUL 3, valbara):

 • UV 00CO32 Praktik i ungdomsarbete (5sp), ÅA, kursen ges kontinuerligt
 • UV 00CO32 Praktik i ungdomsarbete (10sp), ÅA, kursen ges kontinuerligt

Kurser som ordnas läsåret 2023-2024

Datumen uppdateras under våren 2023.

Modul 1
 • 705308.0 Ungdomars psykiska hälsa (5sp), ÅA

Modul 2
 • 705317.0 Psykosociala interventioner bland unga (5sp), ÅA
 • UNG 22002 Ungdom, kön och genussensitivt arbete (5 sp), Novia, Hösten 2024
 • UNG 22003 Intercultural work among young people (5sp), Novia, Våren 2024

Modul 3

 • UNG22005 Funktionella metoder i arbetet med unga (5sp) Novia, Våren 2024
 • UV00CO31Praxismodeller i ungdomsarbete i skolor och läroanstalter (5sp), ÅA

Modul 3: Valbara 10 sp

 • UV00CO34 Mångprofessionellt samarbete i skolkontext och hälsofrämjande elevvård (5sp), ÅA
 • UV 00CO32 Praktik i ungdomsarbete (5sp), ÅA, kursen ges kontinuerligt
 • UV 00CO32 Praktik i ungdomsarbete (10sp), ÅA, kursen ges kontinuerligt

Så här anmäler du dig till de kurser som Novia arrangerar

Novia-studerande anmäler sig i Peppi. YH Novia använder e-kurs (Regina) under våren 2023 som anmälningsportal för studerande som anmäler sig från en annan högskola och du kan anmäla dig här.

Öppna YH-studerande anmäler sig via anmälningslänken: https://www.cllnovia.fi/oppna-yh-anmalning/

 

Så här anmäler du dig till de kurser som Åbo Akademi arrangerar

Öpu-kursdeltagare, Novia-studerande och ÅA-studerande anmäler sig via länken:https://www.abo.fi/opu-anmälan/  

Obs! Till kursen ”Ungdomars psykiska hälsa” anmäler du dig via anmälningssystemet för Öppna högskolan på Åland.

Anmälan för vårens ÅA-kurser öppnas 21.11.2022 kl. 8:00. Terminsavgiften vid Öpu, ÅA är 50 euro per termin. Ingen avgift uppbärs av inskrivna, närvaroanmälda grundstuderande vid ÅA. JOO-avtal gäller inte för kurser inom öppna universitetet vid ÅA.

 

Kontaktpersoner

Yrkeshögskolan Novia, viceprefekt Eva Juslin, eva.juslin@novia.fi

Åbo Akademi, Öppna universitetet, utbildningsplanerare Charlotte Grägg, charlotte.gragg@abo.fi

Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, ämnesansvariga Pia Nyman-Kurkiala, pnyman@abo.fi

 

Uppdaterad 2.2.2023