Skriv här det du söker efter!

Teknisk kemi och reaktionsteknik – personal

Teknisk kemi och reaktionsteknik – personal

Professor Tapio Salmi, Akademiprofessor (Finlands Akademi) 1.1.2019-31.12.2023

Professor Dmitry Murzin, laboratorieföreståndare

Professor Johan Wärnå

Professor Jyri-Pekka Mikkola

Biträdande professor (tenure track) Henrik Grénman
inom Molekylär process- och materialteknik

Biträdande professor Päivi Mäki-Arvela

Universitetslärare Pasi Tolvanen

 

Laboratorieingenjör Kari Eränen

 

Ekonomisekreterare Per Backman

Sekreterare Annika Fougstedt


Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik
Åbo Akademi
Biskopsgatan 8
20500 Åbo
Finland

Uppdaterad 10.10.2019