Skriv här det du söker efter!

Teknisk kemi och reaktionsteknik – forskning och forskare

Teknisk kemi och reaktionsteknik – forskning och forskare

Forskningen i Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik är fokuserad på tre områden: katalys, kinetik och modellering av kemiska reaktorer. Dessa områden sammanfaller synnerligen väl med den huvudsakliga målsättningen för teknisk kemi och reaktionsteknik: utnyttjandet av kemiska reaktioner för industriell produktion av kemikalier.

Målet är att upprätthålla och utveckla kunskapen och färdigheter i katalysatorframställning och -karakterisering, i kinetik och mekanism av katalytiska reaktorer, kinetisk analys av komplicerade kemiska reaktionssystem och samt i modellering och optimering av kemiska reaktorer.

Vår forskning bildar en logisk linje från laboratoriesyntes till produktion i industriell skala. Kunskapen har tillämpats på många områden, ända från miljöorienterad katalys och framställning av biobränslen till syntes av fin- och specialkemikalier.

 

Forskningspersonal

Professor Tapio Salmi, Akademiprofessor 1.1.2019-31.12.2023

Professor Dmitry Murzin, professor i teknisk kemi, docent i kemisk kinetik

Professor Jyri-Pekka Mikkola, professor i teknisk kemi, hållbar utveckling (tillsammans med Umeå Universitet), docent i organisk heterogen katalys

Professor Johan Wärnå, professor i kemisk reaktionsteknik, docent i modellering av kemiska reaktorer

Biträdande professor (tenure track) Henrik Grénman vid Molekylär process- och materialteknik, docent i kemiteknik, speciellt i fasta ämnens reaktivitet

Biträdande professor Päivi Mäki-Arvela, docent i organisk kemisk teknologi

Universitetslärare Pasi Tolvanen, docent i intensifiering av kemiska processer utgående från förnyelsebara tillgångar

 

Laboratorieingenjör Kari Eränen, docent i utvecklingen av experimentella metoder i teknisk kemi och reaktionsteknik

 

Forskare

Atte Aho, forskare, docent i karakterisering och testning av katalysatorer

Sigmund Fugleberg, TkD

Imane Hachemi, TkD

Teuvo Kilpiö, TkD

Narendra Kumar, forskare, docent i mikro- och mesoporösa material

Jussi Rissanen, forskare

Zuzana Vajglová, projektforskare

Daniel Valtakari, TkD

Pasi Virtanen, projektforskare, docent i teknisk kemi, speciellt tillämpning av joniska vätskor på kemiska system och processer

 

Doktorander

Erfan Behravesh

Adriana Freites

Lidia Godina

Ramakrishna Jogi

Ekaterina Kholkina

Ali Najarnezhadmashhadi

Andrea Pérez Nebreda

Farhan Saleem

Soudabeh Saeid

Vladimir Shumilov

Nemanja Vucetic

 

Docenter

Kalle Arve, docent i materialforskning i katalytiska processer

Fredrik Klingstedt, docent i miljökatalys

Ahmad Kalantar Neyestanaki, docent i katalytiska material

Fredrik Sandelin, docent i modellering av dynamiska katalytiska system

Marek Tokarz, docent i katalysatorteknologi

Ikenna Anugwom, docent i avancerad hållbar vätskeextraktion och uppgradering av biomassa

Juha Lehtonen, docent i kinetik och termodynamiska tillämpningar i kemisk reaktionsteknik

Sébastien Leveneur, docent i kemisk processteknik, speciellt nya reaktionstekniska koncept, modellering av reaktorer och säkerhetsaspekter

Erkki Paatero, docent i teknisk kemi

Pia Kilpinen

Uppdaterad 26.7.2019