Skriv här det du söker efter!

Terminsanmälan våren 2019

Terminsanmälan våren 2019

Terminsanmälan inför våren 2019 öppnar 3.12.2018. Du som inte har anmält dig för vårterminen i samband med läsårsanmälan i somras behöver anmäla dig för vårterminen senast 11.1 kl. 15.00. Anmälan görs i det elektroniska verktyget OILI. Du kan i studerandes studieverktyg kontrollera din anmälan, student.abo.fi.

Du kan anmäla dig antingen som närvarande eller frånvarande. Kom ihåg att både när- och frånvaro räknas in i din studietid.

I samband med närvaroanmälan uppbärs Kåravgiften för vårterminen.

Om du försummat din anmälan under höstterminen 2018 så behöver du anhålla om återinföring i matrikeln före du kan göra en terminsanmälan för våren.