Skriv här det du söker efter!

FAQ

FAQ

När kan man söka till Åbo Akademi?
Du kan söka till Åbo Akademis utbildningar (kandidat och magisterexamen) den 20.3-3.4.2019. Ansökningsblanketten stängs den sista ansökningsdagen kl. 15.00. Du söker via det nationella ansökningssystemet Studieinfo.fi
https://studieinfo.fi/wp/sv/

Om du söker som överflyttare söker du under perioden 2.5-16.5.2019.
Om du söker du till ett engelskspråkigt magisterprogram är ansökningstiden redan i december-januari.

Vem kan söka till Åbo Akademi?
kandidat och magisterexamina (3+2)
Du är behörig att söka till kandidat- och magisterutbildning som ingår i gemensam ansökan om du har avlagt någon av följande examina:

Finländsk studentexamen
International Baccalaureate -examen (IB)
European Baccalaureate -examen (EB)
Reifeprüfung-examen (RP)
minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier
en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som fristående yrkesexamen eller motsvarande tidigare examen
utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

Jag har en kandidatexamen. Hur söker jag in till ett magistersprogram?
Magisterutbildningen är högre högskoleexamen. Enbart de som har avlagt en lämplig lägre högskoleexamen kan söka till magisterutbildning. Kontrollera alltid ansökningsbehörigheten i utbildningsbeskrivningen.

Du kan söka till magisterutbildning i Studieinfo om du har avlagt någon av följande examina:
en lämplig lägre universitetsexamen
en lämplig yrkeshögskoleexamen
en lämplig utländsk utbildning som i landet ifråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Jag studerar vid ett annat universitet. Kan jag ansöka om överflyttning?

Ansökan om överflyttning riktar sig till dig som vill flytta din studierätt från en annan högskola i Finland till Åbo Akademi eller till dig som redan studerar vid Åbo Akademi och som vill överföra din studierätt från en examen till en annan inom ÅA.

För att kunna söka om överflyttning måste du:
ha studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola
ha tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen
uppfylla Åbo Akademis språkkrav
uppfylla de specifika behörighetskraven för utbildningslinjen som du söker till

Ansökan om överflyttning sker på kandidatnivån.
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-om-overflyttning/

Jag är intresserad av era engelskspråkiga magisterprogram.
Var hittar jag mera info?
Åbo Akademi erbjuder följande engelskspråkiga magisterprogram:
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/engelsksprakiga-magisterprogram/

Jag är finskspråkig, vad är era språkkrav:
Åbo Akademi är ett svenskspråkigt universitet och därför är det viktigt att alla som studerar inom våra svenskspråkiga utbildningar har tillräckliga kunskaper i svenska innan de inleder sina studier. Därför måste alla våra sökande i ansökan svara på frågor om språklig behörighet och visa sina kunskaper i svenska. Bakom följande länk hittar du mera information om språklig behörighet
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sprakkrav-i-svenska/

Vilka bilagor skall lämnas in i ansökan:
Bakom följande länk hittar du information om vart du ska skicka in betygskopior och andra bilagor som efterfrågas i antagningen.
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/bilagor/

När får jag ett svar om jag blivit antagen?
Alla som har ansökt om studieplats vid Åbo Akademi med studiestart hösten 2019 får besked om resultatet senast 28.6.2019. Se mera information här: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/besked-om-resultatet-av-antagningen/

När måste jag senast ta emot min studieplats?
De som har fått studierätt 28.6 ska, senast 10 juli 2018 kl.15:00, meddela om de tar emot sin studieplats. Kom ihåg att nya studerande måste anmäla sig elektroniskt, d.v.s. skriva in sig vid Åbo Akademi. Anmälningstiden börjar 28.6.2019 och slutar 31.8.2019 kl. 15:00 i OILI tjänsten. Se mera info här:
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/lasarsanmalan/

När inleds studierna?
Din studietid inleds med studieorientering v.35. Se mera information om var du skall infinna dig här:
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/studieinformation/studieorientering/

Uppdaterad 18.2.2019