Skriv här det du söker efter!

Tutorer vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Som ny studerande får du en egen tutor under den första studieveckan. Tutorverksamheten är en del av studieorienteringen. Det innebär att alla nya studerande hör till en tutorgrupp som har en äldre studerande som ledare eller tutor. Gruppen träffas regelbundet under läsåret, speciellt under hösten.

Tutorverksamheten är en form av vägledning som hjälper dig som ny studerande att finna dig tillrätta i studiemiljön, studierna och studielivet. I tutorgruppen får många sina första kontakter med andra som studerar vid samma utbildning och samhörigheten blir god.

Målsättningen med tutoreringen är att hjälpa nya studerande att integrera sig i studierna, Akademin och vardagslivet i studiemiljön. Dessutom hjälper tutorerna med praktiska frågor i början av studierna och uppmuntrar studerande direkt från början att framskrida i sina studier.

Tutorer för nya studerande för läsåret 2020-2021

Utbildningslinjen för ekonomi

Tutorernas välkomsthälsning

Rebecca Bergholm
Viivi Nakari
Oona Niemonen
Casimir Uotinen
Filip Kaukiainen
Robin Bäckman
Helena Zilliacus
Joni Tuomi
Alina Nordman
Jessica Sjöblom
Julius Paulin
Albin Järvinen
Rasmus Sundqvist

 

Utbildningslinjen för rättsnotarie

Tutorernas välkomsthälsning

Emma Långström
Olivia Palenius
Tilda Pettersson

 

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo)

Tutorernas välkomsthälsning

Wilhelm Nummela
Nea Nyholm
Karolina Lax
Jesper Inola
Axel Rantanen
Frida Hellman
Emil Hildén
Matilda Torrkulla
Rickard Lindholm
Amanda Fagerström

 

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa)

Tutorernas välkomsthälsning

Vanessa Björklund
Rico Liljedahl

Magisterprogrammet i företagsekonomi

Tutorernas välkomsthälsning

Laura-Eliisa Leino
Rasmus Lundmark
Jesper Wicklund

Magisterprogrammen i samhällsvetenskaper (Åbo):

Magisterprogrammet i samhällsanalys
Magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo)
Magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik

Tutorns välkomsthälsning

Sebastian Björklund (sebastian.x.bjorklund@abo.fi)

 

Uppdaterad 3.7.2020