Skriv här det du söker efter!

Tutorer vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Som ny studerande får du en egen tutor under den första studieveckan. Tutorverksamheten är en del av studieorienteringen. Det innebär att alla nya studerande hör till en tutorgrupp som har en äldre studerande som ledare eller tutor. Gruppen träffas regelbundet under läsåret, speciellt under hösten.

Tutorverksamheten är en form av vägledning som hjälper dig som ny studerande att finna dig tillrätta i studiemiljön, studierna och studielivet. I tutorgruppen får många sina första kontakter med andra som studerar vid samma utbildning och samhörigheten blir god.

Målsättningen med tutoreringen är att hjälpa nya studerande att integrera sig i studierna, Akademin och vardagslivet i studiemiljön. Dessutom hjälper tutorerna med praktiska frågor i början av studierna och uppmuntrar studerande direkt från början att framskrida i sina studier.

Tutorernas välkomsthälsningar publiceras i början av juni.

Tutorer för nya studerande för läsåret 2020-2021

Utbildningslinjen för ekonomi

Rebecca Bergholm
Viivi Nakari
Oona Niemonen
Casimir Uotinen
Filip Kaukiainen
Robin Bäckman
Helena Zilliacus
Joni Tuomi
Alina Nordman
Jessica Sjöblom
Julius Paulin
Albin Järvinen
Rasmus Sundqvist
Läs deras välkomsthälsning
Tutorer för magisterprogrammet i företagsekonomi:
Laura-Eliisa Leino
Rasmus Lundmark
Jesper Wicklund
Läs deras välkomsthälsning

 

Utbildningslinjen för rättsnotarie

Emma Långström
Olivia Palenius
Tilda Pettersson
Läs deras välkomsthälsning

 

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper

Wilhelm Nummela
Nea Nyholm
Karolina Lax
Jesper Inola
Axel Rantanen
Frida Hellman
Emil Hildén
Matilda Torrkulla
Rickard Lindholm
Amanda Fagerström
Läs deras tutorhälsning.
Statskunskap med masskommunikation (i Vasa)
Vanessa Björklund
Rico Liljedahl
Läs/Se deras tutorhälsning.
Tutor för magisterstuderande i samhällsvetenskaper
Sebastian Björklund (sebastian.x.bjorklund@abo.fi)
Välkomsthälsning

 

 

Uppdaterad 20.5.2020