Skriv här det du söker efter!

Tutorer vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Som ny studerande får du en egen tutor under den första studieveckan. Tutorverksamheten är en del av studieorienteringen. Det innebär att alla nya studerande hör till en tutorgrupp som har en äldre studerande som ledare eller tutor. Gruppen träffas regelbundet under läsåret, speciellt under hösten.

Tutorverksamheten är en form av vägledning som hjälper dig som ny studerande att finna dig tillrätta i studiemiljön, studierna och studielivet. I tutorgruppen får många sina första kontakter med andra som studerar vid samma utbildning och samhörigheten blir god.

Målsättningen med tutoreringen är att hjälpa nya studerande att integrera sig i studierna, Akademin och vardagslivet i studiemiljön. Dessutom hjälper tutorerna med praktiska frågor i början av studierna och uppmuntrar studerande direkt från början att framskrida i sina studier.

Tutorer för nya studerande 2022-2023

FAKULTETENS HUVUDTUTOR

Marincke Behm

Utbildningslinjen för ekonomi

Tutorernas välkomsthälsning

Erik Airola
Rasmus Andersson
Janika Anttila
Martina Aspelin
Marcus Kopra
Jan-Alexander Lillja
Niklas Löfström
Heidi Nyberg
Maija Pitkänen
Natalia Sillman
Thomas Sjöberg
Daniela Sonntag
Emilia Westman

 

Utbildningslinjen för rättsnotarie

Tutorernas välkomsthälsning

Sonja Laitamäki
Wilma Salo
Henri Ylikoski

 

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo)

Tutorernas välkomsthälsning

Ellen Ekman
Valentina Frank
Alexandra Grandell
Axel Hansén
Hanna Nordman
Anni Savolainen
Ida Simonen
Wilma Sundqvist
Eva-Li Teir
Niklas Vaulanen

 

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa)

Tutorernas välkomsthälsning

Elin Olkkola
Alwa Westerlund

Magisterprogrammet i företagsekonomi

Tutorernas välkomsthälsning

Emelie Berglund
Markus Hakala
Ida Wikman

Magisterprogrammen i samhällsvetenskaper (Åbo):

Magisterprogrammet i samhällsanalys
Magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo)
Magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik

Tutorns välkomsthälsning

Frida Bergenwall

 

Uppdaterad 1.6.2022