Skriv här det du söker efter!

Tutorer vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Som ny studerande får du en egen tutor under den första studieveckan. Tutorverksamheten är en del av studieorienteringen. Det innebär att alla nya studerande hör till en tutorgrupp som har en äldre studerande som ledare eller tutor. Gruppen träffas regelbundet under läsåret, speciellt under hösten.

Tutorverksamheten är en form av vägledning som hjälper dig som ny studerande att finna dig tillrätta i studiemiljön, studierna och studielivet. I tutorgruppen får många sina första kontakter med andra som studerar vid samma utbildning och samhörigheten blir god.

Målsättningen med tutoreringen är att hjälpa nya studerande att integrera sig i studierna, Akademin och vardagslivet i studiemiljön. Dessutom hjälper tutorerna med praktiska frågor i början av studierna och uppmuntrar studerande direkt från början att framskrida i sina studier.

Tutorer för nya studerande 2021-2022

Utbildningslinjen för ekonomi

Tutorernas välkomsthälsning

Charlotte Alholm
Ida Granholm
Sofie Hasselblatt
Sofie Karlsson
Elli Männikkö
Christoffer Ottelin
Artturi Porko
Joni Valonen
Karolina Tuulari
Carolina Ahlbom
Samuel Valjus
Jasper Wahlström
Niklas Österman

 

Utbildningslinjen för rättsnotarie

Tutorernas välkomsthälsning

Sofie Relander
Andreas Sonntag
Ida Sundell

 

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo)

Tutorernas välkomsthälsning

Lotta Arola
Veera Haikola
Maria Jäntti
Emma Kotola
Rasmus Kupi
Susanna Lundell
Patrik Lönnberg
Maja Meurman
Line Rehn
Ronja Sjövall

 

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa)

Tutorns välkomsthälsning

Tanja Holmlund

Magisterprogrammet i företagsekonomi

Tutorernas välkomsthälsning

Arthur Geust
Ramses Paalanen
Christopher Zitting

Magisterprogrammen i samhällsvetenskaper (Åbo):

Magisterprogrammet i samhällsanalys
Magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo)
Magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik

Tutorns välkomsthälsning

Jesper Inola

 

Uppdaterad 10.8.2021