Skriv här det du söker efter!

Tutorer vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Tutorer vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Dina tutorer hälsar dig välkommen!

Som ny studerande får du en egen tutor under den första studieveckan. Tutorverksamheten är en del av studieorienteringen. Det innebär att alla nya studerande hör till en tutorgrupp som har en äldre studerande som ledare eller tutor. Gruppen träffas regelbundet i början av hösten.

Tutorverksamheten är en form av vägledning som hjälper de nya studerandena att finna sig tillrätta i studiemiljön, studierna och studielivet. I tutorgruppen får du dina första kontakter med andra som studerar samma ämne och samhörigheten blir god.

Målsättningen med tutoreringen är att hjälpa nya studerande att integrera sig i studiesamhället, Akademin och vardagslivet i studiemiljön. Dessutom hjälper tutorerna med praktiska frågor i början av studierna och att ända från början uppmuntra studerande att framskrida i sina studier.

Gulistutorer för läsåret 2019-20

Utbildningslinjen för ekonomi

Marincke Behm
Arthur Geust
Victoria Holmström
Kreetta Kokkosalo
Matilda Mäkelä
Emilia Nordenswan
Anton Pajoslahti
Fredric Sigfrids
Malin Wahtera
Vilma-Lotta Virtomaa
Christopher Zitting
Läs deras tutorhälsning.
Tutorer för magisterprogrammet i företagsekonomi:
Sofia Lindevall
Viktor Holmquist

 

Utbildningslinjen för rättsnotarie

Minna Kangasharju
Jannica Lindqvist
Marcus Lyne
Läs deras tutorhälsning.

 

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper

Nicholas Biskop
Richard Sjölund
Gabriella Raittila
Axel Simola
Lina Sundell
Emma Jaakkola
Ronja Wicklund
Läs deras tutorhälsning.
Statskunskap med masskommunikation (i Vasa)
Andre Mejia Martinez
Läs/Se deras tutorhälsning.

 

 

Uppdaterad 6.8.2019