Skriv här det du söker efter!

Egenlärare vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Egenlärare vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Egenlärare

Alla nya studerande tilldelas en egenlärare. Till egenlärarens uppgifter hör främst att handleda i uppgörandet av en personlig studieplan, men också att utveckla studiefärdigheter, stöda inlärningsprocessen och de olika skedena i studiegången och informera om stödtjänster som finns vid ÅA. Egenläraren kan också svara på frågor angående studiernas innehåll.

Inom utbildningslinjen för ekonomi och utbidnigslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) fungerar studierådgivarna som egenlärare första året innan du har valt huvudämne.

Enklast får du kontakt med egenläraren via e-post: fornamn.efternamn@abo.fi.

 

Ekonomi:

Första årets kandidatstuderande
(tills val av huvudämne)
Studierådgivare Joanna Anckar
Handelsrätt Joachim Enkvist,
Saara Ilvessalo
Informationssystem Markku Heikkilä,
Anna Sell
Internationell marknadsföring Monica Nyholm
Nationalekonomi Sonja Grönblom
Organisation och ledning Mika Mård & Philip Gylfe (kand.),
Astrid Huopalainen (mag.)
Redovisning Jaana Aaltonen

 

Rättsnotarie:

Rättsnotarie Joachim Enkvist,
Saara Ilvessalo

 

Samhällsvetenskaper (Åbo):

Första årets kandidatstuderande
(tills val av huvudämne)
Studierådgivare Monica Nylund
Folkrätt Viljam Engström,
Mikaela Heikkilä
Informationsvetenskap Kristina Eriksson-Backa
Nationalekonomi Sonja Grönblom
Offentlig förvaltning Linnéa Henriksson
Offentligt ledarskap Sari Pikkala
Offentlig rätt Markku Suksi,
Birgitta Wahlberg
Privaträtt Joachim Enkvist,
Saara Ilvessalo
Sociologi Mika Helander (kand.),
Mikko Lagerspetz (mag.)
Statskunskap Ann-Sofie Hermanson

 

Samhällsvetenskaper (Vasa):

Statskunskap med medier och kommunikation Janne Berg, Tom Carlson, Jenny Lindholm, Claus Stolpe, Kim Strandberg

 

Internationella magisterprogram:

Master’s Degree Programme in
Governance of Digitalization
Shahrokh Nikou,
Xiaolu Wang
Master’s Degree Programme in
International Law and Human Rights
Catarina Krause

Uppdaterad 9.5.2022