Skriv här det du söker efter!

Egenlärare vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Egenlärare vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Egenlärare

Alla nya studerande tilldelas en egenlärare. Till egenlärarens uppgifter hör främst att handleda i uppgörandet av en personlig studieplan, men också att utveckla studiefärdigheter, stöda inlärningsprocessen och de olika skedena i studiegången och informera om stödtjänster som finns vid ÅA. Egenläraren kan också svara på frågor angående studiernas innehåll.

Egenläraren förväntas inte kunna svara på alla frågor men egenläraren bör då hänvisa studerande vidare till rätt person eller enhet. Inom utbildningslinjerna för samhällsvetenskaper och ekonomi fungerar studierådgivarna som egenlärare första året innan du har valt huvudämne. Personer markerade med fet stil är egenlärare för magisterstuderande inom sitt ämne.

Enklast får du kontakt med egenläraren via e-post: fornamn.efternamn@abo.fi.

 

Ekonomi:

Första årets kandidatstuderande
(tills val av huvudämne)
Joanna Anckar
Handelsrätt Joachim Enkvist, Paula Klami-Wetterstein
Informationssystem Markku Heikkilä, Anna Sell
Internationell marknadsföring Monica Nyholm
Nationalekonomi Sonja Grönblom, Eva Österbacka
Organisation och ledning Mika Mård (hösten 2019)
Redovisning Jaana Aaltonen, Åsa Jakas

 

Rättsnotarie:

Rättsnotarie Joachim Enkvist, Paula Klami-Wetterstein

 

Samhällsvetenskaper (Åbo):

Första årets kandidatstuderande
(tills val av huvudämne)
Monica Nylund
Folkrätt Viljam Engström, Lisa Grans
Informationsvetenskap Eeva-Liisa Eskola (hösten 2019)
Nationalekonomi Sonja Grönblom, Eva Österbacka
Offentlig förvaltning Linnéa Henriksson
Offentligt ledarskap Sari Pikkala
Offentlig rätt Markku Suksi, Birgitta Wahlberg
Privaträtt Joachim Enkvist, Paula Klami-Wetterstein
Sociologi Mika Helander, Mikko Lagerspetz
Statskunskap Ann-Sofie Hermanson

 

Samhällsvetenskaper (Vasa):

Statskunskap med masskommunikation Tom Carlson, Jenny Lindholm, Claus Stolpe, Kim Strandberg, Peter Söderlund

 

Internationella magisterprogram:

Master’s Degree Programme in
Governance of Digitalization
Shahrokh Nikou
Master’s Degree Programme in
International Law and Human Rights
Catarina Krause

Uppdaterad 24.10.2019