Skriv här det du söker efter!

Egenlärare vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Egenlärare vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Egenlärare

Alla nya studerande tilldelas en egenlärare. Till egenlärarens uppgifter hör främst att handleda i uppgörandet av en personlig studieplan, men också att utveckla studiefärdigheter, stöda inlärningsprocessen och de olika skedena i studiegången och informera om stödtjänster som finns vid ÅA. Egenläraren kan också svara på frågor angående studiernas innehåll.

Egenläraren förväntas inte kunna svara på alla frågor men egenläraren bör då hänvisa studerande vidare till rätt person eller enhet. Inom kemi- och processteknik får man en ny egenlärare då man valt huvudämne.

Mera information om egenlärarverksamheten vid Åbo Akademi hittar du här.

Nedan finns egenlärarna vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik listade.
De som är markerade med fetstil tar hand om gulnäbbarna.

Enklast får du kontakt med egenläraren via e-post: fornamn.efternamn@abo.fi.

 

Cell och molekylär biovetenskap Tiina Salminen och Christer Lindqvist
Miljö- och marinbiologi Sonja Salovius-Lauren, Martin Snickars, Markus Öst, Christoffer Boström, Marie Nordström och Mikael von Numers
Biokemi Peter Mattjus, Pia Roos-Mattjus och Tiina Salminen
Cellbiologi Eva Henriksson och Christer Lindqvist
Master’s Degree Programme in Biomedical Imaging Diana Toivola
Läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi Ulla-Mari Parkkisenniemi-Kinnunen
Farmaci Anne Eriksson 
Datateknik, kandidatnivå Annamari Soini och Kristian Nybom
Datateknik, diplomingenjörsnivå Jerker Björkqvist och Ivan Porres
Datavetenskap, kandidatnivå Annamari Soini, Marina Waldén och Mats Aspnäs
Datavetenskap, magisternivå Marina Waldén
Master’s Degree Programme in Information Technology: Embedded computing, ESIGELEC and NISS Sébastien Lafond
Master’s Degree Programme in Information Technology: Software Engineering Dragos Truscan
Master’s Degree Programme in Information Technology: Computer Engineering Luigia Petre
Analytisk kemi (processkemi) Rose-Marie Latonen
Oorganisk kemi (processkemi) Johan Werkelin
Oorganisk kemi (processkemi) Maria Zevenhoven
Teknisk polymerkemi (processkemi) Leena Hupa
Värmeteknik (process- och systemteknik) Frank Pettersson
Reglerteknik (process- och systemteknik) Jari Böling
Teknisk kemi och reaktionsteknik (process- och systemteknik) Päivi Mäki-Arvela och Johan Wärnå
Anläggnings- och systemteknik (process- och systemteknik) Frej Bjondahl
Pappersförädling (naturmaterialteknik) Maristiina Nurmi
Trä- och papperskemi (naturmaterialteknik) Anna Sundberg
Fiber- och cellulosateknologi (naturmaterialteknik) Jan Gustafsson
Energiteknik (Vasa) Mikko Helle
Master’s Degree Programme in Chemical Engineering Frej Bjondahl
TVER Double degree (teknisk kemi och reaktionsteknik) Dimitry Murzin
EACH Double degree (analytisk kemi) Tom Lindfors
Fysik Harri Aarnio och Torbjörn Björkman 
Geologi Fredrik Strandman och Peter Österholm
Kemi Thomas Sandberg och Jan-Erik Lönnqvist
Matematik Christer Glader och Anne-Maria Ernvall-Hytönen

 

Uppdaterad 2.7.2018