Skriv här det du söker efter!

Studentkåren och studiekort

Studentkåren och studiekort

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är ett offentligrättsligt samfund med ca 5 000 medlemmar. Alla grundexamensstuderande vid ett universitet hör enligt universitetslagen till sitt universitets studentkår. ÅAS huvudsakliga uppgift är att bevaka sina medlemmars intressen och möjligheter att studera. Studentkåren ser till att dess medlemmars tid som studenter blir så bra som möjligt. Utöver intressebevakning erbjuder studentkåren sina medlemmar service såsom studentbostäder, rättshjälp, trakasseriombud, studentpräst, studentrabatter, stöd åt studentrepresentanter vid universitetets förvaltningsorgan och förmånliga studentluncher på kårrestaurangerna.

 • Medlemskap i studentkåren är obligatoriskt för studerande på kandidat- och magisternivå i enlighet med Universitetslagen 558/2009, 46§. Studentkårens medlemsavgift (kåravgift) betalas i samband med att du närvaroanmäler dig för läsåret.
 • För forskarstuderande och utbytesstuderande vid Åbo Akademi är kåravgiften frivillig. Kåravgiften kan betalas i samband med att du närvaroanmäler dig för läsåret, eller via bankgiro som du får av studentexpeditionen. Betalar du avgiften via bankgiro behöver du visa kvittot över avgiften för studentexpeditionen för att få ditt medlemskap registrerat.
 • Studerande inom fristående studier eller specialiseringsstudier ska inte betala kåravgiften, eftersom de inte är berättigade till att vara medlemmar i studentkåren.
 • Du hittar mera information om kåravgiften på ÅAS hemsida.

 • Studiekortet används för att intyga att du är studerande och har rätt till studieförmåner.
 • Med studiekortet kan du till exempel äta lunch i för studerandepris i studentrestaurangerna och få studierabatt på resor med VR och i lokaltrafiken.
 • Några dagar efter att du närvaroanmält dig till Åbo Akademi och betalat kåravgiften, så kan du ta i bruk ditt studiekort.
 • Du kan beställa ett fysiskt studiekort från Franks webbsida.
 • Frank appen kan laddas ner till Android och iOS telefoner, och fungerar som ett digitalt studiekort i telefonen
 • Om du är ny studerande så kan du ta Frank appen i bruk i början av augusti, när din nya studierätt registrerats i studieregistret.
 • Kolla också på Tuudo-appen, du hittar mera information på intranätet.

 • Om du närvaroanmält dig och betalat kåravgiften, men ändrar din närvaroanmälan till frånvaroanmälan kan du få din kåravgift återbetald.
 • Du behöver ett studerandeintyg där din frånvaroanmälan för terminen eller läsåret framgår, kontakta studentexpeditionen för att få ett intyg.
 • Blanketten för återbetalning hittar du på studentkårens hemsida. Där hittar du också vidare instruktioner för hur du ska göra för att få kåravgiften återbetald.
 • Deadline för att lämna in blanketten och få kåravgiften återbetald:
  • Höstterminen/hela läsåret: 30.9
  • Vårterminen: 31.1

Uppdaterad 21.11.2023