Studietid och studierätt

Studietid och studierätt

Begränsad studietid

Studietiden är 5 år för dem som studerar för att avlägga både kandidat- och magisterexamen, undantaget psykologin där studietiden är 5½ år. För dem som studerar för att avlägga endast kandidatexamen är studietiden 3 år och för dem som studerar för att avlägga endast magisterexamen 2 år (psykologi 2½ år). En studerande inleder sina studier för examen vid den tidpunkt då han eller hon tar emot en studieplats vid ett universitet.

Utan att ange särskild orsak har alla rätt att vara frånvaroanmälda fyra terminer (gäller dem som antagits 2005-2014) eller två terminer (gäller dem som antas 2015) utöver den ovan nämnda tiden. Det är alltså fr.o.m. hösten 2015 omöjligt att skjuta upp studiestarten med ett år av andra än nedan nämndalagstadgade orsaker.

Man har rätt att vara frånvaroanmäld också det första studieåret p.g.a. militärtjänst eller värnplikt utan att det påverkar studietiden. Föräldraledighet berättigar också till frånvaroanmälan på motsvarande sätt. Om du t.ex. skjuter upp studiestarten med ett år p.g.a. militärtjänstgöring påverkar detta inte den studietid du har för att slutföra dina studier.

Sammanfattning: Så här räknas studietiden. Märk att regeln är olika för dem som antagits 2005-2014 och dem som antas fr.o.m 2015!

Mera information om studietidens längd och möjlighet att få tilläggstid får du på fakultetskanslierna. Tilläggstid kan på anhållan beviljas för först 2-4 terminer för kandidat+magister eller 2 terminer för endast kandidat eller endast magister. Efter den första förlängningens utgång kan studietiden förlängas med ytterligare maximalt 2 terminer av speciella orsaker. Därefter upphör studierätten. Rektor för Åbo Akademi har fastställt principerna för hur förlängning av studietiden kan beviljas.

Blanketten anhållan om förlängd studietid hittar du här (pdf)

För de studierätter som tagits i bruk före hösten 2005 är studietiden inte begränsad. Information om studietidens begränsning har dock sänts till alla studerande bl.a. för att många har flera studierätter. Vi vill ändå påpeka att studierådgvning och handledning är till för alla och vi hjälper förstås gärna även dem som har obegränsad studietid att göra upp studieplaner.

Uppdaterad 28.2.2018