Skriv här det du söker efter!

IT-verktyget för studieplanering förnyas vid ÅA

Åbo Akademi byter ut sina studieadministrativa verktyg under sommaren 2018. Nu ersätts MinPlan med ett nytt studieplaneringsverktyg samt en Studiehandbok som är tillgänglig på webben. Ibruktagandet sker i etapper.

Kursutbudet hittar du i den nya Studiehandboken på webben. Notera att all schemaläggning inte ännu är komplett; exakta tider för kurser, föreläsningar och utrymmen uppdateras och publiceras vartefter under sommaren. Det lönar sig att besöka studiehandboken löpande, för att ta del av uppdaterad kursinformation. Studiehandboken hittas på adressen:

http://studiehandboken.abo.fi      (8-10.8.2018 förekommer det tidvis korta avbrott i studiehandbokens åtkomst, p.g.a. uppdateringen av studiesystemen.)

Kursanmälan för period 1 öppnar 1.8.2018 och du når den via Studiehandboken. I september öppnar verktyget Studieplanen där du bl.a. kan planera dina studier och göra en studieplan. Vi skickar ut mera information om dessa funktioner under sommaren och i början av hösten. MinPlan är fortfarande öppet för studerande som följer äldre studieplaner, men ingen ny kursinformation publiceras där.

I samband med studiestarten i höst kommer vi att ordna pop-up tillfällen på campus där vi berättar om verktyget och hur du kan använda det samt svarar på dina frågor.

Uppdaterad 5.10.2018