Skriv här det du söker efter!

IT-verktyget för studieplanering förnyas vid ÅA

Åbo Akademi har 2018 bytt ut sina studieadministrativa verktyg. Det nya studieplaneringsverktyget Peppi har ersatt MinPlan. Därtill finns även Studiehandboken, där allt kursutbud finns listat. Verktygen utvecklas kontinuerligt.

Notera att all schemaläggning inte ännu är komplett under våren 2020; exakta tider för kurser, föreläsningar och utrymmen uppdateras och publiceras vartefter under sommaren. Det lönar sig att besöka studiehandboken löpande, för att ta del av uppdaterad kursinformation.

Studieregistrets registerbeskrivning.

Uppdaterad 27.4.2020