Skriv här det du söker efter!

Reseunderstöd för studerande vid Åbo Akademi

Observera!

Inga reseunderstöd delas ut tillsvidare. Reseunderstöden pausades i och med coronapandemin, och går tillsvidare inte att ansöka om. Då det blir aktuellt att dela ut reseunderstöd igen uppdateras informationen på denna sida.

 

Reseunderstöden har två tidsfrister årligen. Deadline är första vardagen i maj och första vardagen i december.

Åbo Akademis reseunderstöd för enskilda kandidat- och magistersstuderande

Reseunderstöden beviljas enligt fastslagen kostnadstabell. Ansökningen bör innehålla uppgifter om ändamålet för ansökan, detaljerad kostnadsberäkning, uppgifter om eventuella andra understöd som erhålls för ändamålet samt som bilaga handledarens utlåtande (insamling av material för pro gradu) eller ett arbetskontrakt el.dyl. som verifierar resans ändamål.

Ansökan bör inlämnas före planerad resa, och understödet bör redovisas efter att resan är gjord. Understödet utbetalas efter redovisning.

Redovisning över understödets användning bör inlämnas genast efter utnyttjandet av reseunderstödet. Till denna redovisning bör originalkvitton (biljetter, fakturor, resedokument – OBS det räcker ej med nätbankskvitto) bifogas, utan alla orginal kvitton ska lämnas in. Redovisningen skickas eller lämnas in till Marina Hindström marina.hindstrom@abo.fi), Åbo Akademi, Ekonomiservice, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo

Reseunderstöd för föreningar och studentgrupper

Understöd kan beviljas för resor och exkursioner i samband med studierna för grundexamensstuderande vid Åbo Akademi.  Medel beviljas inte för deltagaravgifter eller uppehälle, endast för resekostnader (t.ex. tåg-, flyg- och bussbiljetter). Understöd kan beviljas både åt enskilda studerande och åt studentföreningar. Ansökningarna bör innehålla uppgifter om ändamålet för ansökan, detaljerad kostnadsberäkning, uppgifter om eventuella andra understöd som erhålls för ändamålet.

Redovisning över understödets användning samt alla deltagares namn, personbeteckning och hemadress bör inlämnas genast efter utnyttjandet av reseunderstödet. Pengarna utbetalas efter att redovisningen är inlämnad. Till denna redovisning bör originalkvitton (biljetter, fakturor, resedokument – OBS det räcker ej med nätbankskvitto) bifogas, utan alla orginal kvitton ska lämnas in. Redovisningen skickas eller lämnas in till Marina Hindström marina.hindström@abo.fi Åbo Akademi, Ekonomiservice, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo

Uppdaterad 12.9.2022