Skriv här det du söker efter!

Reseunderstöd för studerande vid Åbo Akademi

Åbo Akademis reseunderstöd för enskilda kandidat- och magistersstuderande

Deadlinen är alltid den första vardagen i mars och i oktober (2020). Fr.o.m 2021 är det första vardagen i maj och första vardagen i december som gäller.

2 mars 2020 och 1 oktober 2020
3 maj 2021 och 1 december 2021

Reseunderstöden beviljas enligt fastslagen kostnadstabell. Ansökningen bör innehålla uppgifter om ändamålet för ansökan, detaljerad kostnadsberäkning, uppgifter om eventuella andra understöd som erhålls för ändamålet samt som bilaga handledarens utlåtande (insamling av material för pro gradu) eller ett arbetskontrakt el.dyl. som verifierar resans ändamål.

Ansökan bör inlämnas före planerad resa, och understödet bör redovisas efter att resan är gjord. Understödet utbetalas efter redovisning.

Redovisning över understödets användning bör inlämnas genast efter utnyttjandet av reseunderstödet. Till denna redovisning bör originalkvitton (biljetter, fakturor, resedokument – OBS det räcker ej med nätbankskvitto) bifogas, utan alla orginal kvitton ska lämnas in. Redovisningen skickas eller lämnas in till Marina Asplund marina.asplund@abo.fi), Åbo Akademi, Ekonomiservice, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo

Läs mera här: Principer för reseunderstöd 2019

Vänligen ansök om understödet för enskilda studerande via denna länk.

Reseunderstöd för föreningar och studentgrupper

Deadlinen är alltid den första vardagen i mars och i oktober (2020). Fr.o.m 2021 är det första vardagen i maj och första vardagen i december som gäller.

2 mars 2020 och 1 oktober 2020
3 maj 2021 och 1 december 2021

Understöd kan beviljas för resor och exkursioner i samband med studierna för grundexamensstuderande vid Åbo Akademi.  Medel beviljas inte för deltagaravgifter eller uppehälle, endast för resekostnader (t.ex. tåg-, flyg- och bussbiljetter). Understöd kan beviljas både åt enskilda studerande och åt studentföreningar. Ansökningarna bör innehålla uppgifter om ändamålet för ansökan, detaljerad kostnadsberäkning, uppgifter om eventuella andra understöd som erhålls för ändamålet.

Redovisning över understödets användning samt alla deltagares namn, personbeteckning och hemadress bör inlämnas genast efter utnyttjandet av reseunderstödet. Pengarna utbetalas efter att redovisningen är inlämnad. Till denna redovisning bör originalkvitton (biljetter, fakturor, resedokument – OBS det räcker ej med nätbankskvitto) bifogas, utan alla orginal kvitton ska lämnas in. Redovisningen skickas eller lämnas in till Marina Asplund marina.asplund@abo.fi Åbo Akademi, Ekonomiservice, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo

Vänligen ansök om understödet för studerandegrupper via denna länk.

Uppdaterad 18.9.2020