Skriv här det du söker efter!

Årlig läsårsanmälan för redan inskrivna examensstuderande

Årlig läsårsanmälan för redan inskrivna examensstuderande

Årlig läsårsanmälan

Alla examenstuderande och forskarstuderande ska göra en läsårsanmälan inför varje läsår. Du gör din anmälan för läsåret 2022-2023 elektroniskt, den sista anmälningsdagen är 2.9.2022 kl. 15:00.

I samband med att du gör din läsårsanmälan så betalar du också kåravgift. Läsåret 2022-2023 är kåravgiften 64 euro, 32 euro per termin. Tidigare har studenternas hälsovårdsavgift ingått i kåravgiften, men från och med 1.1.2021 betalas hälsovårdsavgiften direkt till FPA.

Är du nyantagen studerande? Läs då vår information om läsårsanmälan för nyantagna studerande.

Hur gör jag anmälan?

Anmälan för hela läsåret/höstterminen öppnar i maj varje år. Läsårsanmälan gör du elektroniskt via Oili-tjänsten. För att kunna anmäla dig elektroniskt behöver du :

 • ett giltigt användarkonto vid ÅA
 • varit närvaro- eller frånvaroanmäld under förra terminen.
 • rätt att anmäla dig, det vill säga du behöver ha studietid kvar.

Ifall du på hösten inte vet om du kommer att vara närvaro- eller frånvaroanmäld på våren så rekommenderar vi att du gör frånvaroanmälan för vårterminen. Lämna dig inte oanmäld.Om du inte gör läsårsanmälan förbrukar du studietid. Om du inte gjort läsårsanmälan före anmälningstidens slut måste du anhålla om återinföring i matrikeln och betala en återinskrivningsavgift på 35 €.

Den elektroniska anmälan registreras i realtid. Du kan själv kontrollera om du är anmäld genom att logga in i studieplaneringsverktyget, gå till din profil och dina närvarouppgifter. Du behöver vara närvaroanmäld för att kunna utexamineras.

Om du inte kan anmäla dig via OILI-tjänsten kan det bero på något av följande:

Ta kontakt med Studentexpeditionen direkt om du har problem med din anmälan.

Läsårsanmälan efter lagenlig frånvaro

Ditt första läsår kan du vara lagenligt frånvarande på grund av militär- och civiltjänstgöring, egen sjukdom eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. För att närvaroanmäla dig efter ditt läsår som lagenligt frånvarande ska du göra följande för att inleda dina studier.

 1. Aktivera ditt användarnamn.
 2. Närvaroanmäl dig i Oili — OBS! Även om du varit frånvaroanmäld ditt första läsår och så att säga skjutit upp din studiestart, räknas du ändå inte som en ny studerande, utan ska välja alternativet ”Om du fortsätter dina studier” i Oili.
 3. Ta reda på vem din tutor är och delta i studieorienteringsveckan.

Personlig anmälan

Om du betalat kåravgiften via bankgiro och använt det allmänna referensnumret eller genom en bank utomlands ska du läsårsanmäla dig personligen. Du läsårsanmäler dig personligen genom att mejla studentexpeditionen eller hämta kvittot till studentexpeditionen senast den sista anmälningsdagen innan klockan 15.00. Du kan till exempel skicka kvittot som en bilaga per e-post till studinfo@abo.fi. Som kvitto duger en utskrift ur din nätbank där arkiveringsnumret syns.

Frånvaroanmälan

En frånvaroanmälan måste också göras under anmälningstiden. Om du är frånvaroanmäld kan du inte avlägga studiepoäng.

Du kan anmäla dig som frånvarande:

Frånvaroanmälan kan inte göras i följande fall:

 • Om du får en ny studieplats kan du anmäla dig som frånvarande under det första läsåret på den nya studierätten enbart på basis av lagstadgade orsaker.
 • Ifall du avlägger JOO-studier vid en annan högskola i Finland måste du närvaroanmäla dig vid Åbo Akademi.
 • Ifall du inom ramen för din examen vid Åbo Akademi bedriver utbytesstudier och studierna räknas tillgodo för din examen vid Åbo Akademi.
 • Om du inte längre har studietid och har använt upp dina frånvaroterminer kan du inte göra frånvaroanmälan innan  du beviljats extra studietid.

Ändring av närvaroanmälan

Du kan ändra din anmälan genom att kontakta studentexpeditionen. För att ändra din anmälan för höstterminen eller hela läsåret måste du kontakta studentexpeditionen senast den sista dagen på terminen. Närvaroanmälan kan ändras till frånvaroanmälan så länge du inte avlagt några prestationer under terminen. Du kan alltid en frånvaroanmälan till närvaroanmälan så länge du har närvaroterminer kvar. Du kan få tillbaka studentkårens medlemsavgift genom att kontakta studentkårens kansli senast den 30.9./31.1.

Anmälan när du studerar utomlands

 • Om du studerar utomlands (t.ex. utbytesstudier, språkpraktik, praktik utomlands, forskarvistelse) inom ramen för din examen ska du anmäla dig som närvarande vid ÅA också under din utbytesperiod.
 • Kom ihåg att göra anmälan för hela läsåret under anmälningsperioden!
 • Om du åker på ett utbyte som du arrangerat på egen hand, kom också ihåg att meddela Internationella ärenden om din utomlandsvistelse genom att fylla i följande blankett!
 • Det här gäller både grundexamensstuderande och forskarstuderande. Anställda forskarstuderande ska dessutom komma ihåg att kontakta personalservice (hr@abo.fi) inför forskarvistelse utomlands.

Anmälan för vårterminen

Forskarstuderande

Du är forskarstuderande ska också göra läsårsanmälan varje läsår. Anmälningstiden för läsårsanmälan är den samma som för grundexamensstuderande, deadline är 2.9.2022 kl. 15:00.

 • Som forskarstuderande har du rätt att vara medlem i studentkåren och nyttja olika rabatter. Notera att rabatterna skiljer sig från de för grundexamensstuderande.
 • Studentkårsavgiften för forskarstuderande är den samma som för grundexamensstuderande. Mera information om kåravgiften hittas på studentkårens hemsida.
 • Forskarstuderande är inte berättigade till studenthälsovård och ska inte betala studenternas hälsovårdsavgift.
 • Ifall du vill vara medlem av studentkåren anmäler du dig som närvarande på samma vis som grundexamensstuderande (se instruktion ovan).
 • Om du vill närvaroanmäla dig men inte vara medlem i studentkåren, kontakta studinfo@abo.fi.
 • Observera även informationen om anmälan om studier/forskarvistelse utomlands.

Fristående studier

Om du studerar för tex. fristående studier för yrkeslärare eller behörighetsgivande studier för studiehandledare så anmäler du dig för läsåret genom att kontakta studinfo@abo.fi. Som studerande inom ramen för fristående studier är du inte skyldig att betala kåravgift och därmed inte heller berättigad till de förmåner som studentkårens medlemmar får.

Uppdaterad 20.10.2022