Elektronisk anmälan i OILI- verktyget

Elektronisk anmälan i OILI- verktyget

Närvaro/frånvaroanmälan för tidigare inskrivna examensstuderande

Examensstuderande och doktorander skall antingen närvaro- eller frånvaroanmäla sig för varje läsår. Du som redan är inskriven vid Åbo Akademi och studerar för en examen kan anmäla dig elektroniskt under perioden 1.5-31.8.2018. Läsårsanmälan sker i OILI-verktyget.

Du kan anmäla dig elektroniskt om du har ett giltigt användarkonto vid ÅA och om du varit närvaro- eller frånvaroanmäld under det föregående läsåret och har rätt att skriva in dig (studietid kvar). Den elektroniska anmälan registreras i realtid. Ifall du på hösten inte vet om du kommer att vara närvaro/frånvaroanmäld på våren så rekommendeerar vi att du gör frånvaroanmälan för vårterminen. Lämna dig inte oanmäld. Läsårsanmälan (närvaro/frånvaro) som görs efter anmälningstidens utgång uppbärs en återinskrivningsavgift på 35 €.  Om ditt användarkonto stängts eller om du inte ännu har användarkonto vid Åbo Akademi, se följande adress för information om hur användarkontot kan aktiveras: http://www.abo.fi/stodenhet/anvandare.

Personlig anmälan

Om du betalat medlemsavgiften via banken och använt det allmänna referensnumret eller genom en bank utomlands måste du anmäla dig personligen. Det här betyder att du måste skicka eller hämta betalningskvittot till Utbildningsservice senast på den sista anmälningsdagen. Du kan till exempel skicka kvittot som en bilaga per e-post till studinfo@abo.fi. Som kvitto duger en utskrift ur din internetbank där arkiveringsnumret syns. Ett epostmeddelande som inkommit senast den 31.8.2018 kl. 23.59 godkänns. Du får en kvittering då ditt meddelande har behandlats.

Frånvaroanmälan

En frånvaroanmälan måste också göras under anmälningstiden 1.5–31.8.2018.

Du kan anmäla dig som frånvarande:

  • elektroniskt via OILI-verktyget
  • i undantagsfall kan du kontakta Utbildningsservice per e-post. Kom ihåg att meddela antingen ditt studentnummer eller ditt födelsedatum. Ett epostmeddelande som inkommit senast den 31.8.2018 kl. 23.59 godkänns. Du får en kvittering då ditt meddelande har behandlats.

Frånvaroanmälan kan inte göras i följande fall:

  • Om du sedan tidigare har en studierätt vid Åbo Akademi och du får en ny studieplats kan du anmäla dig som frånvarande under det första läsåret i den nya studierätten enbart på basis av lagstadgade orsaker.
  • Ifall du avlägger JOO-studier vid en annan högskola i Finland måste du närvaroanmäla dig vid Åbo Akademi.
  • En studerande som berörs av bestämmelserna om begränsad studietid kan överhuvudtaget inte anmäla sig innan han/hon beviljats fortsatt studierätt.

Anmälan för vårterminen

Ifall du är grundexamensstuderande eller forskarstuderande och har anmält dig som frånvarande för vårterminen, kan du ändra din status till närvarande och betala studentkårasvgiften i OILI. OILI är öppet under vårterminen 1.1-11.1.2019. Om du anmält dig enbart för höstterminen och du utexamineras under höstterminens gång, kan du inte längre efter utexamineringen anmäla dig för vårterminen.

Annullering av närvaroanmälan

Du kan annullera din anmälan genom att kontakta Utbildningsservice. För att annullera din anmälan för höstterminen eller hela läsåret måste du kontakta Utbildningsservice senast den 31.8. Anmälningen för vårterminen bör annulleras senast den 11.1. Du kan få tillbaka studentkårens medlemsavgift genom att kontakta Studentkårens kansli senast den 30.9./31.1.

Anmälan om studier utomlands

Också du som studerar utomlands, gör praktik, gör militärtjänst eller är föräldraledig etc. bör göra läsårsanmälan för hela läsåret. Såväl närvaro- som frånvaroanmälan ska göras via Selfservice. Följ de anvisningar som ges där. Om du studerar utomlands (t.ex. utbytesstudier, språkpraktik, praktik utomlands, forskarvistelse) inom ramen för din examen är rekommendationen att du anmäler dig som närvarande vid ÅA också under din utbytesperiod. Kom ihåg att göra anmälan för hela läsåret i Selfservice under inskrivningsperioden!  Kom också ihåg att meddela Internationella ärenden om din utomlandsvistelse genom att fylla i följande blankett! Detta gäller både grundexamensstuderande och forskarstuderande.

Forskarstuderande

Om du bedriver postgraduala studier ska du göra läsårsanmälan under samma tider som grundexamensstuderande. Forskarstuderande anmäler sig på samma sätt som grundexamensstuderande (se ovan). Observera även informationen om anmälan om studier/forskarvistelse utomlands. Som forskarstuderande har du rätt att vara medlem i Studentkåren och komma i åtnjutande av vissa rabatter. Studentkårsavgiften för forskarstuderande är 62€ för hela läsåret 2018-2019 och 31€ för halva läsåret. Mera information om kåravgiften hittas här .

 

Uppdaterad 13.2.2018