Skriv här det du söker efter!

Årlig läsårsanmälan för redan inskrivna examensstuderande

Examensstuderande och doktorander skall antingen närvaro- eller frånvaroanmäla sig för varje läsår. Du som redan är inskriven vid Åbo Akademi och studerar för en examen skall anmäla dig elektroniskt för läsåret 2019-2020 senast den 30.8.2019 kl. 15:00. Kåravgiften för läsåret 2019-2020 är 121 euro.

Läsårsanmälan sker i OILI-verktyget och anmälan öppnas i maj 2019.

Du kan anmäla dig elektroniskt om du har ett giltigt användarkonto vid ÅA och om du varit närvaro- eller frånvaroanmäld under det föregående läsåret och har rätt att skriva in dig (studietid kvar). Den elektroniska anmälan registreras i realtid. Ifall du på hösten inte vet om du kommer att vara närvaro/frånvaroanmäld på våren så rekommendeerar vi att du gör frånvaroanmälan för vårterminen. Lämna dig inte oanmäld. Om du inte gjort läsårsanmälan (närvaro/frånvaro) före anmälningstidens utgång måste du anhålla om återinföring i matrikeln och betala en återinskrivningsavgift på 35 €.

Om du inte kan anmäla dig elektroniskt i OILI tjänsten kan det bero på en av följande orsaker:

  • Din studierätt upphör 31.7.2019/31.12.2019 → anhåll om förlängning av studietiden eller extra studietid
  • Du har inte varit anmäld höstterminen 2019 eller tidigare läsår → anhåll om återinföring i matrikeln
  • Du studerar inom ett engelskspråkigt magisterprogram och är skyldig att erlägga terminsavgift för dina studier (gäller studerande som kommer utanför EU) → Ta kontakt med Studentexpeditionen för att betala terminsavgiften för inkommande läsår

Om ditt användarkonto stängts eller om du inte ännu har användarkonto vid Åbo Akademi, se följande adress för information om hur användarkontot kan aktiveras: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/aktivering-av-aa-anvandarnamn-och-matrikelnummer/.

Ta kontakt med Studentexpeditionen om du har problem med din anmälan under anmälningsperioden.

Personlig anmälan

Om du betalat medlemsavgiften via bank och använt det allmänna referensnumret eller genom en bank utomlands måste du anmäla dig personligen. Det här betyder att du måste skicka eller hämta betalningskvittot till Utbildningsservice senast på den sista anmälningsdagen (innan anmälningstidens utgång). Du kan till exempel skicka kvittot som en bilaga per e-post till studinfo@abo.fi. Som kvitto duger en utskrift ur din internetbank där arkiveringsnumret syns.

Frånvaroanmälan

En frånvaroanmälan måste också göras under anmälningstiden.

Du kan anmäla dig som frånvarande:

  • elektroniskt via OILI-verktyget
  • i undantagsfall kan du kontakta Utbildningsservice per e-post. Kom ihåg att meddela antingen ditt studentnummer eller ditt födelsedatum.

Frånvaroanmälan kan inte göras i följande fall:

  • Om du sedan tidigare har en studierätt vid Åbo Akademi och du får en ny studieplats kan du anmäla dig som frånvarande under det första läsåret i den nya studierätten enbart på basis av lagstadgade orsaker.
  • Ifall du avlägger JOO-studier vid en annan högskola i Finland måste du närvaroanmäla dig vid Åbo Akademi.
  • Ifall du inom ramen för din examen vid Åbo Akademi bedriver utbytesstudier och studierna räknas tillgodo för din examen vid Åbo Akademi.
  • En studerande som berörs av bestämmelserna om begränsad studietid kan överhuvudtaget inte anmäla sig innan han/hon beviljats fortsatt studierätt.

Anmälan för vårterminen

Ifall du är grundexamensstuderande eller forskarstuderande och har anmält dig som frånvarande för vårterminen, kan du ändra din status till närvarande och betala studentkårsavgiften i OILI. OILI är öppet under vårterminen 2.12-10.1.2020 klockan 15.00. Om du anmält dig enbart för höstterminen och du utexamineras under höstterminens gång, kan du inte längre efter utexamineringen anmäla dig för vårterminen.

Annullering av närvaroanmälan

Du kan annullera din anmälan genom att kontakta Utbildningsservice. För att annullera din anmälan för höstterminen eller hela läsåret måste du kontakta Utbildningsservice senast den 31.8. Anmälningen för vårterminen bör annulleras senast den 11.1. Du kan få tillbaka studentkårens medlemsavgift genom att kontakta Studentkårens kansli senast den 30.9./31.1.

Anmälan om studier utomlands

Om du studerar utomlands (t.ex. utbytesstudier, språkpraktik, praktik utomlands, forskarvistelse) inom ramen för din examen ska du anmäler dig som närvarande vid ÅA också under din utbytesperiod. Kom ihåg att göra anmälan för hela läsåret under inskrivningsperioden!  Om du åker på ett utbyte som du arrangerat på egen hand, kom också ihåg att meddela Internationella ärenden om din utomlandsvistelse genom att fylla i följande blankett! Detta gäller både grundexamensstuderande och forskarstuderande. Anställda forskarstuderande ska dessutom komma ihåg att kontakta personalservice (hr@abo.fi) om de ska utomlands på forskarvistelse.

Forskarstuderande

Om du bedriver postgraduala studier ska du göra läsårsanmälan under samma tider som grundexamensstuderande. Forskarstuderande anmäler sig på samma sätt som grundexamensstuderande (se ovan). Observera även informationen om anmälan om studier/forskarvistelse utomlands. Som forskarstuderande har du rätt att vara medlem i Studentkåren och komma i åtnjutande av vissa rabatter. Studentkårsavgiften för forskarstuderande är 64€ för hela läsåret 2019-2020 och 32€ för halva läsåret. Mera information om kåravgiften hittas här.

 

Uppdaterad 2.8.2019