Skriv här det du söker efter!

Praktik i Finland

Rekryteringsprocessen för en praktikplats följer långt en vanlig rekrytering. Mera om jobbsökning och tips om hur du kan hitta intressanta platser finns under Karriärvägledning.

Mer om praktik i Finland och delfinansiering (praktiksedlar) hittar du på Åbo Akademis intranät.

Uppdaterad 15.2.2018