Praktik i Finland

Praktik i Finland

I Finland är praktik för universitetsstuderande oftast avlönad och praktik kan göras antingen med eller utan delfinansiering

Rekryteringsprocessen för en praktikplats följer långt en vanlig rekrytering. Mera om jobbsökning och tips om hur du kan hitta intressanta platser finns under Karriärvägledning.

Mer om praktik i Finland och delfinansiering (praktiksedlar) hittar du på Åbo Akademis intranät.

Uppdaterad 15.2.2018