Skriv här det du söker efter!

Praktik i Finland

Rekryteringsprocessen för en praktikplats följer långt en vanlig rekrytering. Mera om jobbsökning och tips om hur du kan hitta intressanta platser finns under Karriärvägledning.

Mer om praktik i Finland och delfinansiering (praktiksedlar) hittar du på Åbo Akademis intranät.

 

Åbo Akademi delfinansierar praktik i Finland för de som har praktiksedel, för praktik utomlands inom EU/EES området beviljas Erasmus+ praktikstipendiet (ca 600 €/mån).

 

Delfinansieringens storlek varierar beroende på hur lång praktikperioden är:

  • minst 3 månader, totalt 1300 euro
  • minst 2 månader, totalt 900 euro

Praktik vid statliga ämbetsverk (t.ex. ministerier och ambassader) delfinansieras med totalt 1800 euro (3 månader eller längre) eller 1200 euro (2 månader).

 

Uppdaterad 26.3.2021