Skriv här det du söker efter!

Praktik

Praktik

Praktik hjälper dig att tillämpa det du lär dig under studietiden i arbetslivet. Under praktikperioden får du en inblick i hur relevanta arbetsuppgifter och arbetsplatser kan se ut och vad sysselsättningssituationen och rekryteringsförfaranden är inom branschen. Via praktik utvidgar du också ditt kontaktnätverk. Arbetsgivare värderar praktikerfarenheter högt.

Via Åbo Akademi kan du få delfinansiering för din praktik i form av praktiksedel eller Erasmus+ stipendium. Praktiken sker ofta i slutskedet av studierna.

Var kan man göra praktik?

Praktiken kan göras antingen i Finland eller utomlands, t.ex. inom privata organisationer, statsförvaltningen, kommuner, föreningar, företag och inom Åbo Akademi. Arbetsforum förmedlar praktikplatserbjudanden via Lediga jobb-databasen.

Få studiepoäng för praktik

En del ämnen vid ÅA har obligatorisk praktik och praktik kan inkluderas som en valfri del (ofta med 5-10 sp) inom alla ämnen. Diskutera med din ämnesansvariga/egenlärare om hur praktik kan ingå i antingen i huvud- eller biämnesstudier.

Uppdaterad 21.4.2021