Skriv här det du söker efter!

Personprofilanalys

Personprofilanalys

En personprofilanalys kan hjälpa dig att bli mer medveten om din arbetsstil och dina prioriteringar i arbetslivet. Genom att höja din självkännedom får du verktyg som behövs för att beskriva och formulera dina styrkor och kompensera för dina svagheter. Analyserna är riktgivande och beskriver endast en del av dig, bl.a. tar de inte ställning till din intelligens, kompetenser eller utbildningsnivå.

Verktyget för personprofilanalysen produceras av SLG Thomas International. Analysen görs online och baserar sig på nesrkivande ord du själv väljer. Baserat på dina val kan man få en inblick i hur du reagerar inför omgivningen, ditt nuvarande förhållningssätt till arbete/miljö, motivationsfaktorer och möjliga framtida prestationer.

Kontakta Arbetsforum för att göra en personprofilanalys. Efter att du svarat på frågorna för analysen kommer vi överens om en tidpunkt för ett feedbacksamtal med någon av Arbetsforums PPA Thomas certifierade experter.

Uppdaterad 26.3.2021