Starta eget

Vem som helst kan bli företagare. Som företagare jobbar du självständigt och bestämmer själv vad du vill göra, samtidigt som det innebär risker. Innan du sätter i gång är det skäl att fundera på några frågor:

  • Vilken är din verksamhetsidé?
  • Hurdana risker är du beredd att ta?
  • Hur bekant är du med olika företagsformer?

Det finns flera sakkunniga instanser som stöder dig i att starta eget:

Uppdaterad 31.1.2018