Skriv här det du söker efter!

Starta eget

Starta eget

Vem som helst kan bli företagare. Som företagare jobbar du självständigt och bestämmer själv vad du vill göra, samtidigt som det innebär risker. Innan du sätter i gång är det skäl att fundera på några frågor:

  • Vilken är din verksamhetsidé?
  • Hurdana risker är du beredd att ta?
  • Hur bekant är du med olika företagsformer?

Det finns flera sakkunniga instanser som stöder dig i att starta eget:

Uppdaterad 26.3.2021