Skriv här det du söker efter!

Jobb utomlands

GoinGlobal

Den internationella portalen GoinGlobal innehåller information om hur du söker jobb- och praktikplatser globalt. Som studerande vid Åbo Akademi har du tillgång till hela portalens innehåll.

Dator direkt inkopplad i ÅA:s nätverk (eller via VPN): GoinGlobal

Country Career Guides URL: https://online.goinglobal.com/

USA City Career Guides URL: https://online.usacareerguides.com/

Om du inte direkt kopplad till ÅA:s nät eller via VPN har du tillgång till GoinGlobal via länken på ÅA:s Intranät

 

Hitta jobb i Europa, t.ex.

 

Övriga portaler med jobb utomlands

  • www.globalplacement.com – praktikplatser och arbetsplatser internationellt, riktat till universitetsstuderanden
  • erasmusintern.org  – portal med praktikplatser som lämpar sig för Erasmus+ praktik
  • www.careers.org – en ytterst omfattande linkdatabas till sidor med lediga arbetsplatser. Du kan logga in till tjänsten med Facebook eller LinkedIn-konto

 

Socialskyddet i Europa

EU koordinerar medlemsländernas socialskydd. Den allmänna regeln är att ditt socialskydd bestäms beroende på vilket land du arbetar i. Tidigare arbetserfarenhet i något annat EU- eller EES-land räknas till godo i dina sociala förmåner.

Om du är arbetslös och vill söka jobb utomlands skall du kontakta FPA eller din arbetslöshetskassa, som ger dig information om villkor och hur du ska gå tillväga.

Socialskyddet i andra världsdelar bestäms enligt avtal mellan Finland och det enskilda landet i fråga. Ta reda på mottagarlandets socialskydd och möjliga avtal redan innan du åker iväg. Vanligtvis är det bäst att du har en personlig försäkring.

Mera information: FPA:s internationella ärenden

Uppdaterad 14.7.2020