Skriv här det du söker efter!

CV och ansökan

CV och ansökan

Ett CV sammanfattar dig, ditt kunnande och de färdigheter du har. CV:t är ofta det första intrycket du gör hos arbetsgivaren och dess uppgift är att väcka rekryterarens intresse och förtroende för dig. Satsa på informativt, visuellt tydligt och välstrukturerat CV. Skräddarsy också enligt behov.

Ansökningsbrevet svarar på arbetsplatsannonsen (ifall sådan finns). CV och ansökningsbrev ska komplettera, inte upprepa, varandra. Ansökningsbrevet ska beskriva varför du är intresserad av arbetsuppgifterna och hur din kunskap och dina egenskaper kan tillämpas i arbetet.

Vad som är relevant beror ofta på läsarens egna preferenser och förväntningar. Det du inte uppfattar som relevant kan enligt en utomstående läsare och rekryterare vara mycket relevant. Tänk noga igenom också sådana erfarenheter som inte automatiskt ”ser bra ut på CV”. Mycket av ditt kunnande har utvecklats på andra ställen än i egentliga anställningsförhållanden eller studier.

Arbetsforum erbjuder CV-kliniker för professionell feedback och CV:t kan också diskuteras i samband med karriärvägledning.

Läs vår snabbguide: CV och ansökan

 

Arbetsforum ger inte själva ut en CV-modell, då det finns många bra modeller att välja mellan. Huvudsaken är att ditt CV är tydligt. T.ex. MS Word har många bra botten (välj File – New – Search template t.ex. CV). TEK työkirja har även bra modeller på finska, svenska och engelska.

Uppdaterad 26.3.2021