Skriv här det du söker efter!

Arbetsintervju

Arbetsintervju

Ju bättre förberedd du är – ju mer information du har om positionen, organisationen och branschen – desto säkrare intryck ger du.

Det finns lika många typer av intervjuer som intervjuare. Du kan bli intervjuad av endast en person, ibland möter du hela arbetsteamet. Du kan bli intervjuad endast en gång eller flera gånger. Ibland får du uppgifter att lösa ensam eller i grupp. Ge ett bra första intryck oberoende av situationen. Var i tid, var artig och intresserad. Se intervjuarna i ögonen och var medveten om ditt kroppsspråk. Klä dig lämpligt representativt med tanke på arbetsplatsen du söker till.

Vanliga frågor?

Beskriv dina egenskaper och tidigare erfarenheter genom exempel. Håll dig till det som frågas men kom också med egna tankar ifall det känns lämpligt. Lär dig inte standardfraser utantill, men fundera innehållsmässigt på vad du kunde berätta vid olika typer av frågeställningar:

 • Berätta om dig själv (kort t.ex. om din utbildning, om du specialiserat dig på något i studierna, om tidigare arbetserfarenhet)
 • Varför har du sökt det här jobbet?
 • Varför ska vi välja dig?
 • Vilka är dina styrkor? (ta upp 3-5 goda egenskaper som skulle vara till nytta i jobbet)
 • Vilka är dina svagheter? (ta upp 3-5 ärliga svagheter, beskriv även hur du kompenserar dina svagheter)
 • Vilken roll tar du i grupp, hur samarbetar du i grupp? (beskriv med exempel)
 • Hur arbetar du under press?
 • Vilken typ av ansvar har du tidigare haft?
 • Vad vet du om vår (arbetsgivarens) organisation?

Frågor till arbetsgivaren?

Sakliga frågor som gäller arbetet och organisationen i sin helhet ger ofta ett bra intryck. Ju mer du vet om organisationen på förhand desto lättare är det att fråga relevanta frågor.

 • ytterligare info om arbetsuppgifterna
 • arbetsgemenskapen
 • hurdana framtidsutsikter har organisationen
 • frågor om verksamheten

Genom att utsättas för och öva på intervjusituationer blir du bättre på att presentera ditt kunnande och dig själv. Varje intervju lär dig mera om hur du kan utvecklas och ett ’nej’ efter arbetsintervjun betyder inte att du gjort något fel.

Arbetsforum erbjuder simulerade arbetsintervjuer och arbetslivskurser där bl.a. intervjuer behandlas.

Uppdaterad 25.1.2018