Skriv här det du söker efter!

Arbetsavtal och löner

Arbetsavtal och löner

Då du fått jobbet är det dags att skriva under arbetsavtal. Ett arbetsavtal minskar risken för missförstånd och oklarheter gällande arbetsförhållandet.

Arbetsavtalet innehåller information om t.ex. (observera att en del av dessa bestäms i möjligt kollektivavtal):

 • arbetsuppgifter och position/yrkesbenämning
 • anställningsform (tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning)
 • uppsägningstid
 • lön och löneförmåner
 • arbetstid och övertidskompensation (deltids- eller fulltidsanställning)
 • pension
 • sjuklön
 • lön under föräldraledighet eller militärtjänstgöring
 • reseersättning och traktamenten

Om din arbetsplats har ett kollektivavtal så hänvisar anställningsavtalet ofta till detta. Ett kollektivavtal reglerar frågor som rör bl.a. semester, uppsägningstider, övertidskompensation, sjuklön, löneförmåner. Kollektivavtalet anger endast miniminivåer och arbetsplatsen kan ha förhandlat om bättre villkor. Om du får jobb i en organisation där det inte finns ett kollektivavtal så är det särskilt viktigt att dina villkor finns med i anställningsavtalet så att du och din arbetsgivare vet vad som gäller.

Mer information och råd om arbetsavtal får du t.ex. via

Löner

Inom den privata sektorn inleds löneförhandlingarna ofta redan i ansökningsskedet då arbetsgivaren ber dig meddela ditt löneanspråk. Även inom offentliga sektorn kan det vara möjligt att påverka lönen, speciellt efter en tid på det nya jobbet, genom att ta upp ärendet med förmannen. Bekanta dig alltid med organisationens möjliga riktlinjer angående löner och löneutveckling.

Exakt hur mycket man kan och ska begära i lön är knepigt. Om möjligt, lönar det sig att meddela en lönegaffel i stället för en definitiv summa. Underskatta inte din arbetsinsats och var diplomatisk då du förhandlar om din lön.

Tänk på följande före du meddelar ditt löneanspråk eller förhandlar om din lön:

 • lönestatistik (se t.ex. Akavas eller ÅA:s nyutexaminerades löner)
 • lönerekommendationer (var medveten om att fackföreningarnas rekommendationer inte gäller alla sektorer och kan vara i överkant)
 • vad det aktuella jobbet innebär (hur krävande arbetsuppgifter, eventuellt personal- eller ekonomi- eller annat ansvar, språkkrav etc.)
 • examensår (t.ex. nyutexaminerad)
 • din tidigare arbetserfarenhet (relevanta uppgifter, antal år)

Uppdaterad 26.3.2021