Skriv här det du söker efter!

Aktiva arbetslivsenkäter

Tog du examen under år 2017? Välkommen att delta i Arbetsforums sysselsättningsuppföljning och delge oss samtidigt din feedback på studierna!

Gå till undersökningen genom att klicka på valfritt språk nedan. För att fylla i enkäten behöver du den femsiffriga koden som finns på din inbjudan att delta. Du kan även begära din personliga kod via e-post från arbetsforum@abo.fi. Enkäten stängs 31.12 2018.

Svara på enkäten:

Svaren behandlas fullständigt konfidentiellt och rapporteringen görs statistiskt så att enskilda respondenter inte går att identifiera.

Kontakta Arbetsforum ifall du har frågor angående undersökningen.

Tack för att du deltar!

Resultaten publiceras under våren 2019 på Arbetsforums hemsidor.


Arbetsforum har sedan 1995 följt upp hur nyutexaminerade alumner placerar sig i arbetslivet. Samtidigt samlar vi in feedback på utbildningen. Informationen används vid utvecklandet av utbildningarna och i handledningen av studerande.

Uppdaterad 18.10.2018