Skriv här det du söker efter!

Aktiva arbetslivsenkäter

Aktiva arbetslivsenkäter

Aktiva arbetslivsenkäter

Tog du examen under år 2020? Välkommen att delta i Arbetsforums sysselsättningsuppföljning och delge oss samtidigt din feedback på studierna!

Undersökningen riktar sig till alla utexaminerade med grundexamen från Åbo Akademi under år 2020 och det drygt ett år efter examen, dvs hösten 2021. Vi vill gärna ha din feedback på hur du upplevt mötet med arbetslivet och starten på arbetskarriären.  Resultaten hjälper oss att utveckla utbildningen och används också i handledningen av studerande. Dina svar kommer inte att kunna identifieras i rapporteringen av resultaten.

Gå till undersökningen genom att klicka på valfritt språk nedan.
Enkäten stängs 31.12 2021.

Svaren behandlas fullständigt konfidentiellt och rapporteringen görs statistiskt så att enskilda respondenter inte går att identifiera. Kontakta Arbetsforum ifall du har frågor angående undersökningen. Resultaten publiceras under våren 2022 på Arbetsforums hemsidor.

Tack för att du deltar!

Dataskyddsbeskrivning


Arbetsforum har sedan 1995 följt upp hur nyutexaminerade alumner placerar sig i arbetslivet. Samtidigt samlar vi in feedback på utbildningen. Informationen används vid utvecklandet av utbildningarna och i handledningen av studerande.

Uppdaterad 18.10.2021