Aktiva arbetslivsenkäter

Aktiva arbetslivsenkäter

Blev du färdig år 2016? Delta i Arbetsforums undersökning om hur ÅA-alumner placerat sig i arbetslivet ett år efter examen!

Gå till undersökningen genom att klicka på valfritt språk nedan. För att fylla i enkäten behöver du den fyrsiffriga koden som finns på din inbjudan att delta.

Svara på enkäten:

Svaren behandlas fullständigt konfidentiellt och rapporteringen görs statistiskt så att enskilda respondenter inte går att identifiera.

Kontakta Arbetsforum ifall du har frågor angående undersökningen.

Tack för att du deltar!

Resultaten publiceras under våren 2018 på Arbetsforums hemsidor.


Arbetsforum har sedan 1995 följt upp hur nyutexaminerade alumner placerar sig i arbetslivet. Samtidigt samlar vi in feedback på utbildningen. Informationen används vid utvecklandet av utbildningarna och i handledningen av studerande.

Uppdaterad 2.2.2018