Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik: urvalsprov

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik: urvalsprov

DIA-antagningens gemensamma urvalsprov i Åbo 1.6.2021 kl 10.00-14.00 Arrangeras i Åbo Mässcenter/Turun Messukeskus, hall B och C (Mässfältsgatan 9-13, 20210 Åbo. För navigatorn lönar det sig att ange som adress Kirjaltajankatu), samt Åbo Universitets/ Turun yliopistos Campus. Mässcentret har en avgiftsbelagd parkeringsplats, medan Campus inte har en egen parkeringsplats. Alla parkeringsplatser i närliggande områden är också avgiftsbelagda. För att undvika rusning har sökandes ankomsstider graderats. Provplatsen och ankomsttiden är fördelad enligt första bokstaven i sökandes efternamn.

 • A-G: Assistentgatans och Arwidssonsgatans korsning, 20500 Åbo, kl 9.20
 • H samt de med tilläggstid: Assistentgatans och Arwidssonsgatans korsning, 20500 Åbo, kl 9.40
 • I-K: Åbo Mässcenter, hall B. Samling vid huvudingången kl 9.20
 • L-M: Åbo Mässcenter, hall B. Samling vid huvudingången kl 9.40
 • N-R: Åbo Mässcenter, hall C. Samling vid huvudingången kl 9.20
 • S-Ö: Åbo Mässcenter, hall C. Samling vid huvudingången kl 9.40
 • Från samlingsplatsen förs man till provsalen av personalen. Nogrannare anvisningar har skickats per e-post.
 • Till provet skall du ta med dig legitimation försett med fotografi, en tillåten räknare (https://dia.fi/sv/antagning/tillatna-raknare-i-urvalsproven/) samt skrivredskap. Därtill får du ta med en drickaflaska med kork. Man får inte delta i urvalsprovet om man inte har legitimation med sig.

Notera att alla sökande har fått ett personligt e-postbrev med denna information.

 

DIA-yhteisvalinta Turussa 1.06.2021 klo 10:00 – 14:00

Turun Messukeskus, hallit B ja C (Messukentänkatu 9–13, 20210 Turku. Navigaattoriin kannattaa valita osoitteeksi Kirjaltajankatu.) sekä Turun yliopiston kampus, 20500. Messukeskuksessa on maksutonta pysäköintitilaa. Kampusalueella ei ole pysäköintipaikkoja hakijoille ja ympäristön pysäköintipaikat ovat maksullisia.

Ruuhkien välttämiseksi saapuminen on porrastettu sukunimen alkukirjaimen perusteella:

 • A-G: Assistentinkadun ja Arwidssoninkadun risteys, 20500 Turku, klo 9.20
 • H sekä lisäajan saaneet hakijat: Assistentinkadun ja Arwidssoninkadun risteys, 20500 Turku, klo 9.40
 • I-K: Turun Messukeskus, halli B. Kokoontuminen pääovella.klo 9.20
 • L-M: Turun Messukeskus, halli B. Kokoontuminen pääovella.klo 9.40
 • N-R: Turun Messukeskus, halli C. Kokoontuminen pääovella.klo 9.20
 • S-Ö: Turun Messukeskus, halli C. Kokoontuminen pääovella.klo 9.40
 • Sisälle koetiloihin siirrytään opastetusti. Tarkemmat saapumisohjeet saat sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.
 • Sinulla tulee olla valintakokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus, kirjoitusvälineet sekä ohjeiden (dia.fi) mukainen laskin. Valintakokeeseen ei pääse ilman henkilöllisyystodistusta.

Till kemi- och processteknik antas 30% på basis av urvalsprov.

Urvalsprovet består av två delar: en obligatorisk matematikdel och en del med alternativa uppgifter i kemi och fysik samt uppgifter som mäter allmänfärdigheter och problemlösningsförmåga  inom teknik.

Urvalsprovet är gemensamt för alla ansökningsmål.

Om coronaläget under våren föranleder myndigheterna att fatta beslut som direkt påverkar ordnandet av urvalsprov, meddelar högskolorna separat om detta till varje sökande.

Mera information på DIA-gemensamma antagningens webbsida.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet i kemi- och processteknik (DIA-antagning)

Sökande som deltar i DIA-gemensamma antagningens urvalsprov kan anhålla om specialarrangemang på grund av handikapp, sjukdom eller motsvarande. Anhållan om specialarrangemang ska lämnas in senast 7.4.2021 kl. 15.00.

Observera att ansökan om specialarrangenmang vid urvalsprovet lämnas in gemensamt för hela DIA-antagningen.

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang. 

Uppdaterad 25.5.2021