Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik: urvalsprov

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik: urvalsprov

Urvalsprov för kemi- och processteknik (DIA-antagningen) ordnas torsdagen den 28.5.2019 kl. 10.00 – 14.00
I Åbo ordnas provet i: Åbo universitet, exakta salar publiceras senare


Alla sökande måste anmäla sig till urvalsprov, eftersom resultatet från betygsantagningen inte kan förutses i ansökningsskedet. Även orten där man deltar i urvalsprovet ska anges i ansökningformuläret.

Till utbildningslinjen antas 30% på basis av urvalsprov.

Sökande bör i provet uppnå minst 6/18 poäng i matematikdelen för att kunna antas på basis av urvalsprov.

Mera information om urvalsprovet. 

Individuella arrangemang vid urvalsprovet i kemi- och processteknik (DIA-antagning)

Sökande som deltar i DIA-gemensamma antagningens urvalsprov kan anhålla om specialarrangemang på grund av handikapp, sjukdom eller motsvarande. Anhållan om specialarrangemang ska lämnas in senast 8.4.2020 kl. 15.00.

Observera att ansökan om specialarrangenmang vid urvalsprovet lämnas in gemensamt för hela DIA-antagningen.

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang. 

Uppdaterad 27.1.2020