Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik: urvalsprov

Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik: urvalsprov

Till utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik antas 20% på basis av urvalsprov.

Urvalsprovet ordnas den 30.5.2023 kl. 10.00-14.00

Urvalsprovet består av två delar: en obligatorisk matematikdel och en del med alternativa uppgifter i kemi och fysik samt uppgifter som mäter allmänfärdigheter och problemlösningsförmåga inom teknik.

Urvalsprovet är gemensamt för alla ansökningsmål.

Anvisningar för provet hittas här.

DIA-antagningens urvalsprov
(Åbo Akademis ansökningsmål: kemi- och processteknik samt datateknik)

  • 30.5.2023 kl. 10.00 – 14.00. Provsalarna börjar fyllas halv timmer före provet inleds. Du bör komma senast 15 minuter före provet börjar.
  • Plats: Provet hålls i Åbo universitets (Turun yliopistos) utrymmen. Universitetsbacken, Huvudbyggnaden (Vattenborgsvägen  5, Åbo), om ditt efternamn börjar på bokstaven A-J.
    Universitetsbacken, Natura (Vattenborgsvägen 5, Åbo), om ditt efternamn börjar på bokstaven K-Ö eller om du har beviljats individuella arrangemang (auditorium IX).

Provet arrangeras samtidigt i Åbo, Esbo, Uleåborg, Kuopio, Jyväskylä, Tammerfors, Villmanstrand och Vasa. Kontrollera vid behov vilken provort du valt i ansökningsblanketten i Min Studieinfo.

Information finns även på Turun yliopistos sidor: Tervetuloa valintakokeisiin! | Turun yliopisto (utu.fi).

 

DIA-yhteisvalinta
(TY:n hakukohteet Automaatiotekniikka, Biotekniikka, Konetekniikka, Materiaalitekniikka, Tietotekniikka sekä Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia)

  • 30.5.2023 klo 10.00 – 14.00. Koesalien täyttö aloitetaan puoli tuntia ennen kokeen alkua. Saavuthan viimeistään 15 minuuttia ennen kokeen alkamista.
  • Paikka: Yliopistonmäki, Päärakennus (Vesilinnantie 5), jos sukunimesi alkukirjain on A-J.
    Yliopistonmäki, Natura (Vesilinnantie 5, 20500 Turku), jos sukunimesi alkukirjain on K-Ö tai sinulle on myönnetty kokeeseen lisäaika (sali IX).

Koe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Espoossa, Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Tampereella, Lappeenrannassa ja Vaasassa. Tarkista valitsemasi koepaikkakunta tarvittaessa hakulomakkeeltasi OmaOpintopolusta.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet (DIA-antagning)

Sökande som deltar i DIA-gemensamma antagningens urvalsprov kan anhålla om specialarrangemang på grund av handikapp, sjukdom eller motsvarande. Anhållan om specialarrangemang ska lämnas in senast 6.4.2023 kl. 15.00.

Observera att ansökan om specialarrangenmang vi urvalsprovet lämnas in gemensamt för hela DIA-antagningen.

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang. 

Uppdaterad 24.5.2023