Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik: urvalsprov

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik: urvalsprov

Ändringar i urvalsprovskriterierna har publicerats den 29.4.2020, närmare information hittas här. 

 

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

De antagningskriterier som har publicerats här under kommer att förändras eftersom traditionella fysiska urvalsprov inte kan ordnas på grund av coronavirussituationen. Dessa antagningskriterier gäller dock till de delar som inte kräver ändringar. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på denna sida för påseende.

Ändringarna i antagningskriterierna publiceras senast 30.4.2020.

Urvalsprov för datateknik (DIA-antagningen) ordnas torsdagen den 28.5.2020 kl. 10.00 – 14.00
I Åbo ordnas provet i: Educarium och Publicum, Assistentgatan 5-7, 20500 Åbo. Exakta salar publiceras senare. 


Alla sökande måste anmäla sig till urvalsprov, eftersom resultatet från betygsantagningen inte kan förutses i ansökningsskedet. Även orten där man deltar i urvalsprovet ska anges i ansökningformuläret.

Till utbildningslinjen antas 30% på basis av urvalsprov.

Sökande bör i provet uppnå minst 6/18 poäng i matematikdelen för att kunna antas på basis av urvalsprov.

Mera information om urvalsprovet. 

Individuella arrangemang vid urvalsprovet i kemi- och processteknik (DIA-antagning)

Sökande som deltar i DIA-gemensamma antagningens urvalsprov kan anhålla om specialarrangemang på grund av handikapp, sjukdom eller motsvarande. Anhållan om specialarrangemang ska lämnas in senast 8.4.2020 kl. 15.00.

Observera att ansökan om specialarrangenmang vid urvalsprovet lämnas in gemensamt för hela DIA-antagningen.

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang. 

Uppdaterad 30.4.2020