Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik: urvalsprov

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik: urvalsprov

Till kemi- och processteknik antas 30% på basis av urvalsprov.

Urvalsprovet består av två delar: en obligatorisk matematikdel och en del med alternativa uppgifter i kemi och fysik samt uppgifter som mäter allmänfärdigheter och problemlösningsförmåga  inom teknik.

Urvalsprovet är gemensamt för alla ansökningsmål.

Om coronaläget under våren föranleder myndigheterna att fatta beslut som direkt påverkar ordnandet av urvalsprov, meddelar högskolorna separat om detta till varje sökande.

Mera information på DIA-gemensamma antagningens webbsida.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet i kemi- och processteknik (DIA-antagning)

Sökande som deltar i DIA-gemensamma antagningens urvalsprov kan anhålla om specialarrangemang på grund av handikapp, sjukdom eller motsvarande. Anhållan om specialarrangemang ska lämnas in senast 7.4.2021 kl. 15.00.

Observera att ansökan om specialarrangenmang vid urvalsprovet lämnas in gemensamt för hela DIA-antagningen.

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang. 

Uppdaterad 16.3.2021