Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik: urvalsprov

Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik: urvalsprov

Till utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik antas 20% på basis av urvalsprov.

Urvalsprovet ordnas den 30.5.2023 kl. 10.00-14.00

Urvalsprovet består av två delar: en obligatorisk matematikdel och en del med alternativa uppgifter i kemi och fysik samt uppgifter som mäter allmänfärdigheter och problemlösningsförmåga inom teknik.

Urvalsprovet är gemensamt för alla ansökningsmål.

Mera information på DIA-gemensamma antagningens webbsida.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet (DIA-antagning)

Sökande som deltar i DIA-gemensamma antagningens urvalsprov kan anhålla om specialarrangemang på grund av handikapp, sjukdom eller motsvarande. Anhållan om specialarrangemang ska lämnas in senast 6.4.2023 kl. 15.00.

Observera att ansökan om specialarrangenmang vi urvalsprovet lämnas in gemensamt för hela DIA-antagningen.

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang. 

Uppdaterad 31.10.2022