Skriv här det du söker efter!

Ankomstanvisningar för urvalsproven 2022: Vasa

Ankomstanvisningar för urvalsproven 2022: Vasa

Åbo Akademis urvalsprov i Vasa skrivs i Academill, Strandgatan 2, 65100 Vasa.

Detta gäller följande urvalsprov:

Ingen skild kallelse skickas, men för de urvalsprov som skrivs på dator skickas identifieraren per mejl.

Observera att det inte nödvändigtvis går att hitta en parkeringsplats i närheten, utan du kan behöva parkera en bit bort. Du som kommer med bil behöver alltså se till att vara i tillräckligt god tid för att hinna i tid till provet om du behöver hitta en parkeringsplats.

Uppdaterad 20.5.2022