Skriv här det du söker efter!

Ankomstanvisningar för urvalsproven 2022: Mariehamn

Ankomstanvisningar för urvalsproven 2022: Mariehamn

Åbo Akademis urvalsprov i Mariehamn skrivs på följande plats:

Högskolan Norra, Neptunigatan 17, Mariehamn

Ingen skild kallelse skickas om inte annat anges, men för de urvalsprov som skrivs på dator skickas identifieraren till provet per mejl.

Uppdaterad 30.5.2022