Skriv här det du söker efter!

Specifik antagningsinformation, behörighetsgivande studier för speciallärare

Specifik antagningsinformation, behörighetsgivande studier för speciallärare

Studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom specialundervisnings 2018 erbjuds som deltids-/flerformsstudier med närstudier i Vasa. Närstudierna hålls vid maximalt 3 närstudietillfällen á 3-4 dagar per termin (under sommarveckorna ordnas 5 dagars närstudier) samt minst 2 veckor heldagspraktik utöver närstudierna. Studierna planeras pågå 6.8.2018 – 30.10.2020

Till utbildningen antas maximalt 40 studerande. Kvoterna per lärarkategori är följande: klasslärare (5), barnträdgårdslärare (20), ämneslärare (5) yrkeslärare (10), om en lärarkategori inte fylls antas följande med bästa poäng.

ANSÖKAN ÄR ÖPPEN UNDER TIDEN 22.2.2018 -6.4.2018 VIA E-BLANKETT

 

Antagningskriterier för sökande är följande:

Behörig att söka är den som

– har behörighet att verka som barnträdgårdslärare enligt L om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (2005/272) §7 och §15 d.v.s barnträdgårdslärare som är minst Pedagogie kandidat.

– har behörighet att verka som klasslärare enligt F om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (1998/986) §4 och §10

– har behörighet att verka som ämneslärare enligt F om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (1998/986) §13

– har behörighet att verka som yrkeslärare enligt F om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (1998/986) §4 och §10

 

Urvalsprov

Sökande antas utgående från poäng i urvalsprov som bedöms av två bedömare.

Urvalsprovet är den 27.4.2018 kl. 12.30-16.30 i

  • Vasa: Academill, Akademisalen (C302), Strandgatan 2, 65100 Vasa
  • Åbo: ASA-huset, Stora auditoriet (A120), Fänriksgatan 3, 20500 Åbo
  • Jakobstad: Allegro, Rum 261, Storgatan 7, 68600 Jakobstad

Urvalsprovet består av en skriftlig uppgift utgående från tre artiklar. Syftet med urvalsprovet är att utröna sökandes förmåga att känna till, förstå och analysera specialpedagogiska begrepp och frågeställningar.

Till tentamen läses två artiklar. Den första artikeln läser alla och sedan väljer du en till artikel utgående från den lärarkategori du är behörig inom. Artiklarna hittas under rubrikerna som .pdf.

Alla läser:

Björn, P. M., Aro, M. T., Koponen, T. K., Fuchs, L. S., & Fuchs, D. H. (2016). The many faces of special education within RTI frameworks in the United States and Finland. Learning Disability Quarterly, 39(1), 58-66.

Klasslärare+Ämneslärare läser även:

Rytivaara, A., & Kershner, R. (2012). Co-teaching as a context for teachers’ professional learning and joint knowledge construction. Teaching and Teacher Education, 28(7), 999-1008.

Barnträdgårdslärare läser även:

Thomas, S., & Packer, D. S. (2013). A reflective teaching road map for pre-service and novice early childhood educators. International Journal of Early Childhood Special Education, 5(1).

Yrkeslärare läser även:

Pirttimaa, R., & Hirvonen, M. (2016). From special tasks to extensive roles: the changing face of special needs teachers in Finnish vocational further education. Journal of Research in Special Educational Needs, 16(4), 234-242.

 

Språkkrav

Sökande som inte har svenska som skolutbildningsspråk deltar i ett språkprov i samband med urvalsprovet. Språkprovet består av en intervju samt en skriftlig uppgift. För antagning krävs godkänt språkprov.

 

Begränsningar som gäller antagning som studerande

Sökande till lärarutbildningarna ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning. Läs mera under Begränsning som gäller antagning som studerande.

 

Bilagor

Behörigheten att söka styrks med kopior av betyg. Därtill intyg över skolutbildningsspråk = studentexamensbetyg, alternativt gymnasiets avgångsbetyg eller avgångsbetyg från åk 7-9 eller intyg över allmän språkexamen nivå 6 i svenska. Om du får examen våren 2018 efter ansökningstidens utgång kan du komplettera din ansökan med examensintyg och prestationsintyg fram till 7.6.2018 kl. 15:00. De bilagor som då är inlämnade är de enda som beaktas. Ifall du då ännu inte fått examensbetyg behandlas din ansökan villkorligt på basis av de intyg som kommit per 7.6.2018. Det behörighetsgivande examensbetyget bör i sådana fall lämnas in senast 31.7.2018. kl. 15:00. Ofullständig ansökan beaktas inte.

 

 

Besked om antagningen ges senast i måndagsskiftet juni/juli

Uppdaterad 23.10.2019