Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik

Hur kan jag bli antagen?

Du som har avlagt en lägre högskoleexamen kan söka till magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik. Ansökan gör du genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter ”Magisterprogram i utrikeshandel och kommersiell juridik, politices magister (2 år)”.

Inom utrikeshandel och kommersiell juridik finns två huvudämnen. Efter antagningen ska du välja ett av följande huvudämnen:

  • offentlig rätt
  • privaträtt

Antalet nybörjarplatser är 8.

Behörighetskrav

Allmän behörighet för magisterstudier

För att kunna söka till magisterprogrammet bör du ha avlagt (minst) lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen, eller utländsk högskoleexamen (bachelor).

Språkkrav

Du bör även uppvisa de språkkunskaper i svenska som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Antagningskriterier för magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik

Behörighetskravet för magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik är studier på minst yrkeshögskolenivå som motsvarar minst 25 sp i juridik.

Gallring och rangordning

Ifall det finns fler behöriga sökande än antal nybörjarplatser, sker gallringen och rangordningen i fallande ordning enligt antalet avklarade studiepoäng i juridik.

Kompletterande studier – efter antagningen

För att kunna inleda de fördjupade studierna i magisterexamen bör du som förkunskaper ha totalt 60 sp i juridik. 25 sp har du redan avlagt, eftersom det är ett behörighetskrav, och de resterande 35 sp, ifall du inte redan har motsvarande kunskaper, kan du avlägga som kompletterande studier (s.k. bryggstudier). Bryggstudierna kan du läsa parallellt med magisterstudierna efter att du har blivit antagen och de kan till vissa delar räknas in i magisterexamen som valfria studier.

Uppdaterad 16.11.2021