Antagningsgrunder för magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik

Hur kan jag bli antagen?

Om du har avlagt en lägre högskoleexamen (kandidatexamen, vid universitet avlagd bachelorexamen) vid universitet eller yrkeshögskola kan du bli antagen till magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik för studier som leder till politices magisterexamen.

Du bör ha kunskaper som motsvarar minst 25 sp i juridik på minst yrkeshögskolenivå.

Ifall du inte har tillräckliga förkunskaper för att inleda de fördjupade studierna kan det krävas kompletterande studier (s.k. bryggstudier). Dessa studier kan bedrivas parallellt med magisterstudierna och till vissa delar räknas in i magisterexamen.

I magisterprogrammet finns två huvudämnen. Efter antagning väljer du ett av följande huvudämnen:

  • offentlig rätt
  • privaträtt

Om du får betyget/gör behörighetsgivande prestationer våren 2019 kan du komplettera din ansökan med efterfrågade bilagor fram till 6.6.2019 kl. 15:00. De bilagor som då är inlämnade är de enda som beaktas. Ifall du då ännu inte fått examensbetyg behandlas din ansökan villkorligt på basis av de intyg som kommit per 6.6.2019. För villkorlig antagning bör du per 6.6.2019 lämna in ett separat intyg (jämte prestationsutdrag) från högskolan om att alla prestationer är avlagda för examen. Det behörighetsgivande examensbetyget bör i sådana fall lämnas in senast 31.7.2019 kl. 15:00.

 

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

 

Rangordning

Ifall det finns flera behöriga sökande än antal nybörjarplatser sker gallringen utgående från avklarade studier i juridik. Rangordningen sker i fallande ordning enligt antalet avklarade studiepoäng i juridik.

Uppdaterad 6.11.2018