Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik

Hur kan jag bli antagen?

Om du har avlagt en lägre högskoleexamen (kandidatexamen, vid universitet avlagd bachelorexamen) vid universitet eller yrkeshögskola kan du bli antagen till magisterprogrammet i utrikeshandel och kommersiell juridik för studier som leder till politices magisterexamen.

Du bör ha kunskaper som motsvarar minst 25 sp i juridik på minst yrkeshögskolenivå.

I magisterprogrammet finns två huvudämnen. Efter antagning väljer du ett av följande huvudämnen:

  • offentlig rätt
  • privaträtt
Kompletterande studier

Ifall du inte har tillräckliga förkunskaper för att inleda de fördjupade studierna kan det krävas kompletterande studier (s.k. bryggstudier). Dessa studier kan bedrivas parallellt med magisterstudierna efter att du har blivit antagen och bryggstudierna kan till vissa delar räknas in i magisterexamen.

 

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

 

Rangordning

Ifall det finns flera behöriga sökande än antal nybörjarplatser sker gallringen utgående från avklarade studier i juridik. Rangordningen sker i fallande ordning enligt antalet avklarade studiepoäng i juridik.

Uppdaterad 20.3.2019