Skriv här det du söker efter!

Yrkesexamen

Du är också behörig att söka om du avlagt en yrkesinriktad grundexamen som omfattar minst tre år eller motsvarande tidigare studier, sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare examen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (531/2017).

För yrkesexamen ges max. 40 grundpoäng i Åbo Akademis antagning. Ditt vägda medeltal på betyget relateras till en skala på 0-40 poäng. Ett betyg med medeltalet 3,5 från en skola med betygsskalan 1-5 ger alltså 28 grundpoäng. [(3,5 x 40)/5 = 28]. Tilläggspoäng ges inte.

För de pedagogiska utbildningarna ger YI-betygen max 35 poäng.

Inom utbildningslinjen för ekonomi får du inte grundpoäng för yrkesexamen utan du söker på basis av urvalsprovet. Poäng ges inte heller i DIA-antagningen (utbildningslinjer som leder till diplomingenjörsexamen).

Sökande med kombinationsexamen får grundpoäng för det bättre av betygen, dvs. antingen ges grundpoäng för studentexamensbetyget eller för avgångsbetyget från yrkesinriktad grundexamen. Båda betygen poängsätts och det bättre poängtalet beaktas.

Du ska själv på betygskopian ange vilken betygsskala som använts och också själva räkna ut medeltalet på sitt betyg.
Du har rätt att ta del av hur betygen har poängsatts.

Du behöver ladda upp dina betyg i din ansökan i Studieinfo på din yrkesutbildning samt en kopia på ditt avgångsbetyg från grundläggande utbildningen som visar din språkliga behörighet (om du avlagt den på svenska).

Om du saknar avgångsbetyg från en svenskspråkig skola behöver du intyga dina kunskaper i svenska genom att gå på Språkprov eller med hjälp av något av de intyg som efterfrågas.

 

 

Uppdaterad 27.3.2019