Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för psykologi: urvalsprov

Utbildningslinjen för psykologi: urvalsprov

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

Det har skett förändringar i antagningskriterierna, både vad gäller antagningen på basis av studentexamen och antagningen på basis av urvalsprov. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på dessa sidor för påseende.

Ändringarna publiceras senast 30.4.2020: Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterat 29.4.2020]

Antagning på basis av urvalsprov

Ifall du inte kommer vidare till lämplighetsbedömningen på basis av ditt studentbetyg har du möjlighet att komma vidare på basis av urvalsprov. Till lämplighetsbedömningen kallas 49 procent på basis av urvalsprov.

Utbildningslinjen för psykologi har skriftligt urvalsprov måndagen den 25 maj 2020 kl. 9.00-12.00 i Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. 

Litteraturen till urvalsprovet publiceras på den här sidan 1 månad före provet, fredagen den 24 april 2020.

Urvalsprovet är gemensamt med utbildningslinjen för logopedi.  Urvalsprovslitteraturen är likväl gemensam med utbildningslinjen för logopedi. Notera att vi inte skickar ut någon skild kallelse till urvalsprovet.

Uppdaterad 29.4.2020