Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för psykologi: urvalsprov

Utbildningslinjen för psykologi: urvalsprov

Antagning på basis av urvalsprov

Ifall du inte kommer vidare till lämplighetsbedömningen på basis av ditt studentbetyg har du möjlighet att komma vidare på basis av urvalsprov. Till lämplighetsbedömningen kallas 49 procent på basis av urvalsprov.

Utbildningslinjen för psykologi deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov. Urvalsprovet ordnas måndagen den 7.6.2021 kl. 10-12 på flera orter i Svenskfinland.

Urvalsprovet består av flervalsfrågor och kräver inga förberedelser, d.v.s. du behöver inte läsa någon urvalslitteratur på förhand.

Genomförandesättet för urvalsproven bestäms enligt rådande pandemisituation. Närmare information om genomförandesättet för urvalsproven meddelas senare, senast 16.3.2021.

Här kan du läsa om detaljerna kring Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Uppdaterad 3.11.2020