Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för logopedi: urvalsprov

Utbildningslinjen för logopedi: urvalsprov

Antagning på basis av urvalsprov

Ifall du inte blir antagen till utbildningslinjen för logopedi på basis av ditt studentbetyg har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov. Till utbildningslinjen antas 30 procent på basis av urvalsprov.

Utbildningslinjen för logopedi deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov. Urvalsprovet ordnas måndagen den 7.6.2021 kl. 10-12 på flera orter i Svenskfinland.

Urvalsprovet består av flervalsfrågor och kräver inga förberedelser, d.v.s. du behöver inte läsa någon urvalslitteratur på förhand.

Om coronaläget under våren föranleder myndigheterna att fatta beslut som direkt påverkar ordnandet av urvalsprov, meddelar högskolorna separat om detta till varje sökande.

Följ med Corona-relaterad information och säkerhetsinstruktioner på denna webbsida: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/hur-paverkar-coronan-antagningen-2021/ 

Här kan du läsa om detaljerna kring Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Uppdaterad 15.3.2021