Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för logopedi: urvalsprov

Utbildningslinjen för logopedi: urvalsprov

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

Det har skett förändringar i antagningskriterierna, både vad gäller antagningen på basis av studentexamen och antagningen på basis av urvalsprov. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på dessa sidor för påseende.

Ändringarna publiceras senast 30.4.2020: Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterat 29.4.2020]

Antagning på basis av urvalsprov

Ifall du inte blir antagen till utbildningslinjen för logopedi på basis av ditt studentbetyg har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov. Till utbildningslinjen antas 30 procent på basis av urvalsprov.

Utbildningslinjen för logopedi har skriftligt urvalsprov måndagen den 25 maj 2020 kl. 9.00-12.00 i Arken, Fabriksgatan 2, Åbo.

Litteraturen till urvalsprovet publiceras på den här sidan 1 månad före provet, fredagen den 24 april 2020.

Urvalsprovet är gemensamt med utbildningslinjen för psykologi. Urvalsprovslitteraturen är likväl gemensam med utbildningslinjen för psykologi. Notera att vi inte skickar ut någon skild kallelse till urvalsprovet.

Uppdaterad 29.4.2020