Skriv här det du söker efter!

Språkprovet i svenska 2020

Språkprovet i svenska 2020

Instruktioner för dig som deltar i Åbo Akademis språkprov i svenska 22.6.2020

Åbo Akademis språkprov i svenska ordnas 22.6.2020 kl. 10.00–12.30 i Åbo och Vasa. Provet skulle ursprungligen ordnas det 14.4.2020 men inhiberades pga corona-pandemin. Du som är kallad till språkprovet får en kallelse 16.6.2020 till den e-postadress som du uppgett i samband med att du bekräftat ditt deltagande i språkprovet.

Universiteten följer Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar vid urvalsprovsarrangemangen och du ska noga följa alla anvisningar du får under språkprovstillfället.

Om du har konstaterats vara smittad med coronavirus och du har satts i karantän ska du stanna hemma; brott mot karantänsbestämmelsen är enligt strafflagen en hälso- och sjukvårdsförseelse som du kan få straff för. Även efter virussjukdomen ska du följa THL:s anvisningar om att stanna hemma.

Även om du inte har konstaterats ha coronavirus men du har lindriga förkylningssymtom såsom snuva, hosta, halsont eller feber, ska du inte delta i språkprovet. Du kan delta i språkprovet om det har gått två veckor sedan symtomen började och du har varit symtomfri i minst två dygn.

 

Personlig kallelse till språkprovet

De sökande som i ansökningsblanketten anmält sig till språkprovet i svenska och bekräftat sitt deltagande senast 15.6.2020 får en personlig kallelse till språkprovet. Kallelsen skickas 16.6.2020 till den e-postadress som du har uppgett då du bekräftade ditt deltagande. I samband med kallelsen meddelar vi var du kommer att skriva provet samt samlingsplatsen dit du ska anlända vid ett specifikt klockslag. Eftersom samlingsplatsen är utomhus bör du klä dig enligt vädret.

Provets längd är två och en halv timme (150 minuter).

Samlingsplatser

Kom till samlingsplatsen vid den byggnad och vid det klockslag som anges i din personliga kallelse du fått per mejl. Vänta där tills en provadministratör anländer.

Åbo

Arken:

Samlingsplats A
Adress: Fabriksgatan 2, 20500 Åbo

Axelia:

Samlingsplats A & B
Adress: Biskopsgatan 8, 20500 Åbo

 

 

Vasa

Academill:

Samlingsplats A
Adress: Strandgatan 2, 65100 Vasa

Instruktioner vid ankomst

 • Kom på plats så att du befinner dig på den anvisade samlingsplatsen vid den tid som meddelats i din personliga kallelse.
 • Provadministratören kontrollerar ID på alla språkprovsdeltagare före deltagarna får komma in i byggnaden.
 • Språkprovsdeltagarna kallas in i byggnaden etappvis för att se till att säkerhetsavstånden kan hållas.
 • Deltagare uppmanas göra toalettbesök före provet inleds för att undvika onödig rörelse i provsalen då provet pågår. Alla deltagare bör tvätta sina händer och/eller använda handdesinfektionsmedel före man går in i provsalen. Vid varje sittplats finns ett antal näsdukar reserverade ifall deltagare behöver snyta sig, nysa eller hosta. Handdesinfektionsmedel finns tillgängligt också inne i provsalen.
 • Vänligen beakta ett tillräckligt avstånd (2 meter) till övriga språkprovsdeltagare och provets administratörer under hela provtillfället.
 • Försenade deltagare får inte delta i provet.

Till provet ska du ta med dig:

 • ID (ett officiellt, giltigt identitetsbevis, pass, identitetskort med foto som utfärdats av polisen, körkort, identitetskort med foto som beviljats inom EU-/EES-området)
 • Skrivredskap; gärna blyertspenna och suddgummi ifall du behöver korrigera dina provsvar.
 • Du får också ta med dig en vattenflaska och eventuella läkemedel som du behöver.
 • Om du vill kan du använda egen skyddsutrustning under provet (mask, handskar). Observera att du måste visa ditt ansikte när din identitet kontrolleras.
 • Du kan också ta med dig engångsöronproppar som ska vara i oöppnad förpackning; observera att du då riskerar att inte höra eventuella tilläggsanvisningar under provet och att detta är på ditt eget ansvar.
 • Alla klockor och motsvarande digitala armband är förbjudna i språkprovet.
 • Mobiltelefonen ska stängas innan provet inleds och lämnas i väskan/jackfickan på en plats som provets administratörer anvisar.

Under provet

 • Övervakarna kontrollerar dina skrivredskap när du kommer in i provsalen och ger dig anvisningar om var du ska sitta.
 • Provpappren har delats ut färdigt på borden, men du får inte röra pappren förrän övervakaren ger tillstånd. Kom ihåg att genast i början av provet skriva ditt namn och övriga uppgifter som krävs på provpappren.
 • Om du måste hosta eller nysa så finns det näsdukar på alla sittplatser för detta ändamål. Sätt det använda pappret i fickan eller direkt i papperskorgen om möjligt. Ta inte med dig egna näsdukar.
 • Om du börjar känna symtom som liknar förkylningssymtom under provtillfället ska du omedelbart meddela övervakaren om detta. Du kan vid behov hänvisas till ett annat rum där du kan slutföra provet.

Provets avslutande

 • Det är tillåtet att lämna provet tidigast efter hörförståelsen.
 • Övervakarna meddelar då provtiden upphör. Då provtiden upphör ska du omedelbart sluta skriva och placera pennan på bordet.
 • Vänta tills övervakaren ger dig anvisningar om i vilken ordning provsvaren returneras. Du ska också visa ditt ID då du lämnar in provsvaret. Fusk som upptäckts under provtillfället eller en överskridning av provtiden (t.ex. fortsatt skrivande efter att övervakarna meddelat att provet avslutas) kan leda till att provet förkastas.
 • Om du behöver ett intyg över att du deltagit i provet t.ex. om du gör värnplikt, civiltjänst eller dylikt, kom ihåg att be om intyget samtidigt som du lämnar in ditt provsvar.
 • När du har lämnat in ditt provsvar ska du ta med dina saker och lämna universitetets lokaler så fort du är klar. Vänta inte inomhus på andra som har deltagit i provet.
 • Alla sökande ska lämna universitetets lokaler genast efter att provet har avslutats.

Uppdaterad 16.6.2020