Skriv här det du söker efter!

ÅA:s gemensamma urvalsprov (ursprunglig information)

ÅA:s gemensamma urvalsprov (ursprunglig information)

OBS!
Det här är den ursprungliga informationen om ÅA:s gemensamma urvalsprov. Informationen är alltså föråldrad – den nya informationen hittar du på urvalsprovets sida.

Från och med våren 2020 ordnas ett gemensamt urvalsprov för de av Åbo Akademis ansökningsmål som inte har nationella urvalsprovssamarbeten eller interna samarbeten.

Ansökningsmål i ÅA:s gemensamma urvalsprov

Datum och plats

Det gemensamma urvalsprovet hålls den 1.6.2020 och provet börjar kl. 12.00.

Urvalsprovet ordnas på fem orter:

Åbo

Urvalsprovet ordnas i Åbo Akademis byggnader. Närmare information publiceras veckan före provet.
Sökande som anhållit om individuella arrangemang skriver provet i antingen Åbo eller Vasa.

Vasa

Academill, Åbo Akademi, Strandgatan 2, 65100 Vasa
Sökande som anhållit om individuella arrangemang skriver provet i antingen Åbo eller Vasa.

Helsingfors

Svenska Handelshögskolan, Arkadiagatan 22, 00100 Helsingfors

Mariehamn

Högskolan på Åland, Neptunigatan 17, Mariehamn

Stockholm

Kunskapsgymnasiet Globen, Arenavägen 23, Stockholm
OBS! Provet börjar kl. 11.00 svensk tid.

Provets innehåll

A-del

Urvalsprovet består i huvudsak av en A-del som utgörs av 20-40 flervalsfrågor. Frågorna är avsedda att mäta allmänna färdigheter som behövs för universitetsstudierna och alltså inte specifika för ett ansökningsmål. Alla sökande till ett av ansökningsmålen skriver samma A-del.

Till A-delen finns ingen förhandslitteratur eller andra förberedelser.

Tid att skriva A-delen är maximalt två timmar, d.v.s. till och med kl. 14.00 (finsk tid).

B-del

Två ansökningsmål har förutom en A-del också en B-del. Dessa ansökningsmål är:

Sökande till någondera utbildningen skriver förutom A-delen också den ansökningsmålsspecifika B-delen. B-delens utformning varierar mellan ansökningsmålen, det är alltså inte nödvändigtvis flervalsfrågor i B-delen. Till B-delen kan det finnas förhandslitteratur, kolla ansökningsmålets egen information för närmare detaljer!

Tid att skriva en B-del är maximalt en timme.

Sökande till någondera utbildningen som har en B-del har alltså maximalt tre timmar på sig att skriva hela provet, men per enskild del gäller alltså delens maximala tid, d.v.s. två timmar för A-delen och en timme för B-delen, oavsett hur snabbt någon blir klar med en del.

Sökande till båda utbildningarna som har B-delar har alltså maximalt fyra timmar på sig att skriva hela provet (A+B+B), men den maximala tiden per del är ändå alltid högst en timme per B-del och två timmar för A-delen.

Uppdaterad 30.4.2020