Skriv här det du söker efter!

FAQ – Vanliga frågor och svar om ÅA:s urvalsprov

FAQ – Vanliga frågor och svar om ÅA:s urvalsprov

På den här sidan har vi sammanställt vanliga frågor i samband med antagningen våren 2020. Sidan uppdateras efterhand som vi får in frågor och sammanställer svaren till dem.

Sidan har uppdaterats senast 05.06.2020.

 

[ urvalsprov | urvalsprov i YH-systemet | språkprov | gemensam antagning ]

 

Frågor om urvalsprov (skede två)

Jag har inte fått e-post om ÅA-provets andra skede, har jag inte blivit kallad?

Bara de som blivit kallade till ÅA-provets andra skede har fått e-post om saken. Har du inte fått kallelse per e-post har du sannolikt inte blivit kallad. Om du vill kan du kontrollera saken genom att ta kontakt med studentexpeditionen (studinfo@abo.fi eller på +358 2 215 4169).

Jag har fått kallelse till ett annat urvalsprov som äger rum samma dag på en annan ort. Vad kan jag göra?

I och med antalet urvalsprov och den strama tidtabellen har det inte varit möjligt att helt och hållet undvika krockar. Om det handlar om två prov vid Åbo Akademi kan du höra dig för genom att kontakta studentexpeditionen. Notera att vissa prov enbart ordnas på Åbo Akademis campus i Åbo och Vasa.

I min kompis kallelse står det ett annat utrymme och/eller en annan tid än den som finns angiven i min kallelse. Varför?

På grund av säkerhetsarrangemangen skrivs ett och samma prov i många olika byggnader, och sökande ska komma olika tider för att det inte ska uppstå för stora köer. Du ska infinna dig på den plats som finns angiven i din kallelse, vid din personliga tidpunkt som finns utskriven i samband med platsen. Om du och din kompis har blivit kallade till olika ställen ska ni följa det. Det är inte möjligt att skriva provet vid ett annat ställe än det som finns angivet i din kallelse. Kallelsen är personlig.

Frågor om urvalsprov (skede ett)

Jag har blivit antagen men fick kallelse till urvalsprov. Ska jag ändå delta i urvalsprovet?

Om du har blivit antagen på basis av betyg är platsen din – grattis! Du behöver inte delta i urvalsprovet. Om du däremot är på reservplats eller inte kunde beaktas i betygsantagningen, rekommenderar vi att du deltar i urvalsprovet för att öka dina chanser att bli antagen.

Kommer urvalsproven hållas som planerat?

På grund av coronavirussituationen är det inte tryggt att ordna urvalsprov på traditionellt sätt. Urvalsproven ersätts med främst digitala urvalsprov på distans, och med utökad betygsantagning. De flesta som får en studieplats vid Åbo Akademi antas utgående från betygspoäng, och berörs inte av förändringarna. Möjligheten att bli antagen via urvalsprov finns likafullt kvar inom samtliga utbildningar, även om antalet platser som delas ut via urvalsprov är lite lägre i den rådande situationen.

För de sökande som deltar i urvalsproven sker urvalet i de flesta fall i två steg. Det första skedet består av ett digitalt prov på distans. På basen av det första urvalsprovet kallas därefter ett mindre antal sökande till ett andra urvalsprov som utförs antingen på distans eller vid ett provtillfälle i liten grupp på plats på campus, beroende på vad myndigheterna och epidemisituationen då tillåter.

Du kan läsa mera om de förändrade kriterierna för antagningen här. (https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-till-abo-akademi/forandrade-kriterier-i-antagningen-2020/)

När och hur får jag information om mitt urvalsprov?

Om du skriver ett urvalsprov som hålls i YH-provsystemet får du en personlig kallelse till urvalsprovet tre vardagar före provet till den e-postadress som du uppgav när du ansökte i Studieinfo. Du hittar också din personliga inloggningslänk i din ansökan i Min Studieinfo.

Är jag anmäld till urvalsprovet?

Utgångspunkten är att alla sökande kan delta i urvalsprovet. Kallelsen till urvalsprovet skickas till alla som sökt till ansökningsobjektet.

Ordnas det digitala urvalsprovet på samma datum som urvalsprovet skulle ha ordnats?

I stort är datumen samma, men provförfarandet har ändrat och många urvalsprov är nu delade i två steg. Du kan kontrollera vad som gäller just ditt urvalsprov på sidan för Förändrade kriterier i antagningen 2020. (https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-till-abo-akademi/forandrade-kriterier-i-antagningen-2020/)

Finns det förhandsmaterial till urvalsprovet och i så fall när publiceras det?

Vissa urvalsprov har förhandsmaterial och andra inte, du kan kontrollera vad som gäller för ditt urvalsprov via sidan för Förändrade kriterier i antagningen 2020. (https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-till-abo-akademi/forandrade-kriterier-i-antagningen-2020/)

Hur beaktas individuella arrangemang (t.ex. extra tid) i den förändrade antagningen?

Vi behandlar alla ansökningar om individuella arrangemang som Åbo Akademi har mottagit inom utsatt tid våren 2020. Ansökningarna om individuella arrangemang beaktas i vårens studentantagning i den mån det är möjligt inom respektive ansökningsmål. Vi tar kontakt med dig i god tid före provet för att komma överens om de individuella arrangemangen. (https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sokande-med-funktionsnedsattning/)

Vilken teknisk utrustning behöver jag för att skriva urvalsprovet?

De flesta av de digitala urvalsproven kräver åtminstone en dator med internetuppkoppling i sitt första skede, du kan kontrollera vad som gäller för just ditt prov genom att besöka provets webb. (https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-till-abo-akademi/forandrade-kriterier-i-antagningen-2020/)

 

Frågor om urvalsprov som ordnas i YH-systemet

Vad är skillnaden mellan yrkeshögskolornas urvalsprov och YH-systemet?

Yrkeshögskolorna ordnar ett gemensamt digitalt urvalsprov. Flera av ÅA:s urvalsprov använder samma system, men med egna frågor, och urvalsproven ordnas därför på andra datum än yrkeshögskolornas eget urvalsprov.

Hur deltar jag i urvalsprov i YH-systemet?

Utförliga instruktioner för hur du deltar i urvalsprov i YH-systemet och svar på vanliga frågor finns på studieinfo.fi:s information om Universitetens urvalsprov i YH-systemet. (https://studieinfo.fi/wp/stod-for-studievalet/gemensam-ansokan/gemensam-ansokan-till-hogskolor/universitetens-urvalsprov-i-yh-systemet/#kallelse)

Läs anvisningarna i god tid innan provet och följ dem.

Var hittar jag min länk till urvalsprovet i YH-systemet?

Du får en personlig kallelse till urvalsprovet tre vardagar före provet till den e-postadress som du uppgav när du ansökte i Studieinfo. Kallelsen innehåller din personliga länk för inloggning till systemet och en personlig tidpunkt då du ska logga in och delta i provet. E-postmeddelandet kommer från adressen tunnistaudu@korkeakouluun.fi och rubriken är ”Kutsu valintakokeeseen”. Du hittar också länken i din egen ansökan i Min Studieinfo, under punkten ”Länk till urvalsprovet”. Du hittar din egen ansökan i Min Studieinfo under punkten ”Ansökningar och mottagande av studieplats”.

Jag har inte fått min länk till urvalsprovet?

Försäkra dig i god tid före urvalsprovet om att den e-adress du uppgett i tjänsten Min Studieinfo är riktig och håll koll på e-posten. Se till att det finns tillräckligt med utrymme i din e-post. Kolla även skräpposten.

Du hittar även din personliga inloggningslänk i tjänsten Min Studieinfo i din egen ansökan. Genom att klicka på länken ser du din personliga inloggningstidpunkt för ditt kommande prov. Beakta att de personliga inloggningstidpunkterna uppdateras i systemet fredagar för samtliga prov under följande vecka. Detta innebär att om ditt prov ordnas exempelvis på måndag eller tisdag, ser du din personliga inloggningstidpunkt genom att klicka på länken i tjänsten Min Studieinfo först på fredagskvällen.

Om du inte heller hittar din länk i din ansökan, kontakta studentexpeditionen, studinfo@abo.fi.

Jag har problem med att logga in i YH-systemet?

Du kan stöta på problem vid inloggningen om din dator har något annat operativsystem eller om du använder en annan webbläsare än de som anges nedan. Om du inte kan logga in,

  • prova med en annan webbläsare
  • kontrollera att din webbläsare är uppdaterad
  • stäng av ditt antivirusprogram medan du loggar in.

Urvalsprovssystemet stöder den senaste versionen av följande webbläsare: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer 11 eller Safari. Webbläsaren måste använda JavaScript och cookies.

Systemet har omfattande testats med följande operativsystem:

  • Windows 10
  • macOS 10.14
  • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Mina provsvar i YH-systemet sparas inte?

Provsvaren sparas automatiskt under provets gång.

Vem kan jag kontakta om jag har problem med YH-provplattformen?

Om du stöter på problem under provet kan du kontakta oss på telefonnumret 02 215 4169.

Vi svarar inte på frågor om urvalsprovens innehåll.

Om du har frågor under dagarna före provet kan du kontakta oss på e-postadressen studinfo@abo.fi.

 

Frågor om språkprov

Jag har anmält mig till Åbo Akademis språkprov, hur anordnas det?

Om du i samband med ansökan har anmält dig till Åbo Akademis och Svenska handelshögskolans gemensamma språkprov i svenska bör du ha fått ett informationsmejl om att språkprovet 14.4 inhiberades. Sökande som är aktuella för antagning informeras i juni om hur språkkunskaper i svenska kan påvisas, situationen kräver för tillfället inga åtgärder av dig.

 

Frågor om gemensam antagning

När publiceras resultaten från antagningarna?

Resultatet från betygsantagningen publiceras senast den 27.5.2020 och resultatet från antagningen baserat på urvalsprov publiceras senast den 15.7.2020. Resultaten från magistersantagningen, antagningen via ÖPU-leden och Överflyttningsantagningen publiceras också senast 15.7.2020. Resultatet från den internationella magistersantagningen får du senast 5.6.

Jag har fått begäran om att lämna in bilagor, vad ska jag lämna in och när?

I ditt meddelande om att du bör lämna in tilläggsbilagor finns information om deadlinen för bilagor och vart du ska skicka in dem. Är du osäker, ta kontakt med oss.

Uppdaterad 5.6.2020