Skriv här det du söker efter!

DIA-urvalsprov i Åbo 12.6.2020 | DIA-valintakoe Turussa 12.6.2020

DIA-urvalsprov i Åbo 12.6.2020 | DIA-valintakoe Turussa 12.6.2020

DIA-ANTAGNINGENS URVALSPROV I ÅBO 12.6.2020

Anvisningar för DIA-urvalsprovets andra skede ett fysiskt prov, som arrangeras vid Turun Yliopisto (Åbo universitet) och Åbo Akademi , har skickats till sökande per e-post. Nedan hittar du en kort sammanfattning. Välkommen till provet!

För att garantera säkerheten vid provet bör alla sökande beakta ett säkerhetsavstånd på två meter (2 m) till andra deltagare vid vistelsen på campus. Salsindelningen görs på provplatsen, men den sökande bör komma till det vänteområde på campus som är angivet i kallelsen till urvalsprovet.

Försenade sökande får inte delta i provet, kom därför i tid! Om du kommer med bil bör du reservera tillräckligt med tid för parkering. Många av områdets parkeringsplatser är endast reserverade för  bilar med parkeringslov

Karta över vänteområdena 1-3 på Turun yliopisto: https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/Valintakoekartta%202020.pdf
Campuskarta Turun yliopisto: https://helppopas.fi/map/turun-yliopisto

Karta över vänteområdena Arken A, ASA A och ASA B vid Åbo Akademi: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-till-abo-akademi/urvalsprov/gemensamt-urvalsprov-skede-2/
Campuskarta Åbo Akademi, hittas genom att klicka på respektive gatuadress i vänteområdeskartan

DI-urvalsprovet arrangeras 12.6.2020

 • DI-urvalsprovet arrangeras nationellt 12.6.2020 kl 00-12.00. Provet i Åbo ordnas i Turun Yliopistos utrymmen i Educarium och Publicum, Assitentgatan 5-7, samt i Åbo Akademis utrymmen i Arken, Fabriksgatan 2 och ASA, Fänriksgatan 3.
 • Du skall anlända till det ankomstområde 1, 2, 3, Arken A, ASA A  eller ASA B som du fått angivet i din kallelse till provet, senast kl. 9.00. Försenade kan inte delta i provet.
 • Du får inte komma sjuk till provet. Om du har konstaterat Coronavirus, bör du enligt karantänanvisningarna stanna hemma.
 • Förflyttningen till provsalarna sker etappvis i 10 personers grupper. Du kan bli tvungen att vänta på din tur utomhus, klä dig därför enligt väderlek.
 • För att vi skall kunna garantera tillräcklig säkerhet för provdeltagare och personal, bör du hålla minst två meters säkerhetsavstånd till andra mänskor under hela provtillfället.
 • När du kommer till provsalen bör du använda handdesifieringsmedel (finns tillgängligt på provplatsen) eller tvätta händerna. Om du vill får du använda egen skyddsutrustning (mask, handskar).
 • Till provet bör du ta med dig skrivtillbehör, räknare och ID (pass, finskt körkort eller EU/ETA-ländernas personkort försett med fotografi).
 • Som proviant får endast en drickaflaska försedd med kork medtas. Eventuella mediciner som måste tas med till provet bör packas i genomskinlig plastpåse.
 • Provpappren har delats ut på förhand på borden, men du får inte röra dem förrän lov ges.
 • Om du börjar känna av symptom som liknar flunssa under provet, skall du genast meddela övervakaren. Man kan dirigera dig till ett annat utrymme vid behov för att slutföra provet.
 • Efter provet bör du avlägsna dig från universitetets utrymmen omedelbart.

Lycka till i provet!

En lista över tillåtna räknare i urvalsproven hittas på DIA-urvalets hemsida.


DIA-VALINNAN VALINTAKOKEET TURUSSA 12.6.2020

Ohjeet DIA-valinnan valintakokeiden toiseen, Turun yliopiston ja Åbo Akademin kampuksella järjestettävään lähikokeeseen on lähetetty kokeeseen kutsutuille hakijoille sähköpostitse. Alta löydät tiivistetyt ohjeet kokeittain. Tervetuloa kokeeseen!

Valintakoetilaisuuden turvallisuuden varmistamiseksi hakijoiden tulee ylläpitää kahden metrin (2 m) suojaetäisyyttä muihin ihmisiin kampuksella ja kokeessa. Valintakokeiden salijako tehdään koepaikalla, mutta hakijan tulee saapua hänelle kutsussa ilmoitetulle odotusalueelle.

Myöhästyneitä hakijoita ei päästetä kokeeseen, joten saavuthan ajoissa! Jos tulet autolla, varaa riittävästi aikaa pysäköintiin. Monet alueen parkkipaikoista ovat varattuja vain pysäköintiluvanhaltijoille.

Kampuskartta Åbo Akademi

Odotusalueiden 1-3 Turun ylipiston kampuksella, kartta:  https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/Valintakoekartta%202020.pdf
Kampuskartta Turun yliopisto  https://helppopas.fi/map/turun-yliopisto

Odotusalueiden Arken A, ASA A ja ASA B Åbo Akademin kampuksella, kartta: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-till-abo-akademi/urvalsprov/gemensamt-urvalsprov-skede-2/
Samalla sivulla kun  odotusalueet ovat saat Åbo Akademin kampuskartan esiin napsauttamalla odotusalueen katuosoite-linkkiä.

 

DI-valintakoe 12.6.2020

 • DI-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti 12.6.2020 klo 10.00-12.00. Koe järjestetään Turun yliopiston rakennuksissa Publicum ja Educarium osoitteessa Assistentinkatu 5-7, sekä Åbo Akademin rakennuksissa ASA, Tehtaankatu 2 ja Arken, Vänrikinkatu 3.
 • Sinun tulee saapua kutsussa ilmoitetulle odotusalueelle 1, 2, 3, Arken A, ASA A tai ASA B klo 9.00 mennessä. Myöhästyneitä ei päästetä kokeeseen.
 • Et saa saapua kokeeseen sairaana. Mikäli sinulla on todettu koronavirustauti, sinun tulee karanteenimääräyksen mukaisesti pysyä kotona.
 • Koesaleihin siirtyminen tapahtuu porrastetusti 10 hengen ryhmissä. Voit joutua odottamaan ulkona vuoroasi, pukeudu siis sään mukaisesti.
 • Voidaksemme taata turvallisen koetilanteen niin hakijoille kuin yliopiston henkilökunnalle, sinun tulee pitää kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin koko koetilaisuuden ajan.
 • Koesaliin siirryttäessä sinun tulee käyttää käsidesiä (tarjolla koepaikalla) tai pestä kätesi. Halutessasi voit käyttää omia suojaimia (maski, hanskat).
 • Kokeessa sinulla tulee olla mukanasi kirjoitusvälineet, laskin ja henkilöllisyystodistus (passi, suomalainen ajokortti tai EU/ETA-maan kuvallinen henkilökortti).
 • Eväinä kokeessa sallitaan vain juomapullo. Kokeen aikana mahdollisesti tarvitsemasi lääkkeet tulee pakata läpinäkyvään muovipussiin.
 • Koepaperit on jaettu valmiiksi pöydille, mutta et saa koskea paperehin ennen kuin valvoja antaa luvan.
 • Jos alat tuntea flunssa kaltaisia oireita kokeen aikana, ilmoita välittömästi valvojalle. Sinut voidaan tarvittaessa ohjata toiseen tilaan suorittamaan koe loppuun.
 • Kokeen jälkeen sinun tulee poistua yliopiston tiloista välittömästi.

Onnea valintakokeeseen!

Valintakokeissa sallittujen laskimien luettelo löytyy DIA-valinnan sivuilla.

Uppdaterad 9.6.2020