Skriv här det du söker efter!

Anvisningar för de fysiska urvalsproven, skede 2

Anvisningar för de fysiska urvalsproven, skede 2

På den här sidan har vi samlat instruktioner för vårens fysiska urvalsprov vid Åbo Akademi, det andra skedet. Anvisningar gäller även Språkprovet i Svenska.

Följande urvalsprov vid Åbo Akademi har ett andra skede som ordnas som ett övervakat urvalsprov på campus i Åbo och Vasa:

Kallelsen till det andra skedet skickas ut efter avklarat första skede enligt vad som är angivet på urvalsprovets egna sidor.

Du hittar specifika instruktioner för enskilda prov genom att följa länkarna ovan.

 

Allmänna anvisningar

  • Läs igenom alla de anvisningar du fått på förhand och läs också noggrannt igenom anvisningarna i provet.
  • Provet genomförs på den plats som anges i kallelsen.
  • I provet får sökande inte använda andra hjälpmedel än de som anges i den information du fått om provet.
  • I provet deltar enbart de sökande som kallats till provet (om du är osäker på om du fått kallelse, kontrolletra din e-post och var i kontakt med Studentexpeditionen).
  • Kom i tid till den adress som angetts i din kallelse, en funktionär hämtar dig då det är dags att gå in i provsalen. Eftersom dörrarna är låsta kan vi inte släppa in personer som kommer försenar sig.
  • Du bör uppvisa giltigt ID (ett officiellt, giltigt identitetsbevis, pass, identitetskort med foto som utfärdats av polisen, körkort, identitetskort med foto som beviljats inom EU-/EES-området) före du går in i provsalen samt då du lämnar in provuppgifterna.
  • Inne i byggnaderna på campus håller vi 2 meters avstånd till varandra. Du får om du vill använda munskydd under provet men du bör visa ansiktet då du identifierar dig före provet inleds.
  • På grund av rådande situation får du inte ha egen mat med dig under provet. Ta kontakt före provet om du av medicinska orsaker behöver ha något ätbart med dig.
  • Vid varje prov anges en tid då du tidigast får avlägsna dig från provsalen.
  • Efter avslutat prov bör du lämna byggnaden genast. På grund av corona epidemin är campus stängt och att stanna i byggnaden efter provet är därför inte tillåtet.

THL:s anvisningar för sökande som deltar i urvalsprov på campus.

 

 

Behöver du mera information

Ta kontakt med Studentexpeditionen (studinfo@abo.fi eller +358 2 215 4169). Vi kan dock inte svara på frågor om provets innehåll. Sökande ska helst själva vara i kontakt med oss, istället för anhöriga eller övriga.

Uppdaterad 15.6.2020