Skriv här det du söker efter!

Anvisningar för användningen av urvalsprovsystemen

Anvisningar för användningen av urvalsprovsystemen

På den här sidan har vi samlat instruktioner för vårens urvalsprov vid Åbo Akademi.

Allmänna anvisningar

 • Läs igenom alla de anvisningar du fått på förhand och läs också under provets gång noggrannt igenom anvisningarna i provet.
 • Kontrollera före provet att din utrustning fungerar och att du kommer åt internet, samt ta fram papper och penna för att kunna göra anteckningar.
 • Ta fram bankkoder eller övriga handlingar som behövs för att identifiera dig för urvalsprovet.
 • Under urvalsprovets gång kan du inte lämna din dator om du deltar i ett övervakat urvalsprov på distans. Kom ihåg att gå på toaletten före provet börjar. Du kan hämta ett glas vatten färdigt före provet börjar.

Se även vanliga frågor och svar om ÅA:s urvalsprov.

Proven görs självständigt. Självständigt betyder alltså att ingen annan än du själv får delta i provets utförande. Om sökande bryter mot de instruktioner som ges i fråga om självständigt arbete samt hjälpmedel är det fråga om fusk. Om det framkommer att sökande har fuskat underkänns urvalsprovsprestationen (Förvaltningslagen 50 §). Om studierätten har erhållits genom fusk kan den dras in också efter att studieplatsen har mottagits.

 

 • I urvalsproven får inte användas annan utrustning än den som finns omnämnd i urvalsprovets instruktioner. Läs instruktionerna noggrant på förhand.
 • Att dela med sig eller sprida information om urvalsprovet på ett sätt som kan vara till andra sökandes fördel kan också betraktas som fusk.
 • Vi undersöker alla misstankar om fusk, och bekräftat fusk leder till att urvalsprovet underkänns eller till och med att en erhållen studierätt dras in.

YH-systemet

De flesta urvalsprov vid Åbo Akademi använder våren 2020 yrkeshögskolornas urvalsprovsystem, kort kallat YH-systemet.

Följande urvalsprov skrivs i YH-systemet:

 • VAKAVA 15.5
 • Farmaci 27.5
 • DIA 28.5
 • ÅA:s gemensamma urvalsprov 1.6
 • Ekonomi 2.6

Kallelsen till urvalsprov som ordnas i YH-systemet kommer per mejl tre vardagar före provet. Kallelsen innehåller en personlig länk till urvalsprovet och din personliga inloggningstid till urvalsprovet. Inloggningen kräver stark identifiering via Suomi.fi-tjänsten. Om du inte har fått mejlet hittar du också kallelsen i Min Studieinfo i din ansökan (rubriken ”Linkki valintakokeeseen”).

Steg för steg

 1. Säkerställ i god tid före urvalsprovet börjar att du har inloggningslänken till urvalsprovet. Du har fått inloggningslänken per mejl ca tre vardagar före provet. Om du inte hittar mejlet, hittar du också inloggningslänken genom att logga in till din ansökan i Min Studieinfo. Länken finns i din ansökan under mellanrubriken ”LINKKI VALINTAKOKEESEEN”. Genom att söka på sidan (Ctrl + F) kommer du snabbt till rätt ställe.
 2. Genom att klicka på länken ser du din personliga inloggningstidpunkt för ditt kommande prov. Du kan alltså klicka på länken redan före urvalsprovet börjar för att säkerställa att den fungerar. Har du problem – kontakta studentexpeditionen, antingen på studinfo@abo.fi eller genom att ringa +358 2 215 4169. OBS! Den personliga inloggningstidpunkten uppdateras i systemet på fredag, så för ett prov som ordnas på måndag eller tisdag ser du den först på fredagskvällen.
 3. Då det är dags att göra urvalsprovet, vid din personliga inloggningstidpunkt, ska du igen följa länken. Gå vidare till identifiering för urvalsprovet genom att välja alternativet på sidan. Identifieringen sker via Suomi.fi-tjänsten. Vi rekommenderar alla sökande att ha egna bankkoder redo för att lätt kunna identifiera sig i tjänsten. (För sökande utan finländska bankkoder finns det ett alternativ vid identifieringsknappen för dem som inte kan identifiera sig, men för finländska sökande rekommenderar vi att skaffa bankkoder.)
 4. Efter lyckad identifiering ser du provets allmänna instruktionstext. Läs texten noga.
 5. För prov som består av mer än ett delområde: Du väljer i vilken ordning du gör delområdena, men då du öppnat ett delområde måste du slutföra det. Det går inte att öppna ett delområde mer än en gång.
 6. Provet avslutas då du har gjort alla delområden.

Du kan läsa mer om YH-systemet på Studieinfos sidor.

Vid problemsituationer

Om du har tekniska problem med provet ska du omedelbart ringa till Studentexpeditionen (+358 2 215 4169). Vi kan dock inte svara på frågor om provets innehåll. Sökande ska helst själva vara i kontakt med oss, istället för anhöriga eller övriga.

Uppdaterad 28.5.2020