Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi: urvalsprov

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi: urvalsprov

Antagning på basis av urvalsprov

Till utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov. Urvalsprovet ordnas måndagen den 7.6.2021 kl. 10-12 på flera orter i Svenskfinland.

Urvalsprovet består av flervalsfrågor och kräver inga förberedelser, d.v.s. du behöver inte läsa någon urvalslitteratur på förhand.

Om coronaläget under våren föranleder myndigheterna att fatta beslut som direkt påverkar ordnandet av urvalsprov, meddelar högskolorna separat om detta till varje sökande.

Följ med Corona-relaterad information och säkerhetsinstruktioner på denna webbsida: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/hur-paverkar-coronan-antagningen-2021/ 

Här kan du läsa om detaljerna kring Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Uppdaterad 15.3.2021